Сряда, 31 май 2023

31.05.2023

Последвайте ни

22.03 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#    Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

                                                         ДБТ - Добрич

  337     Специалист, технически контрол          Висше / Архитектура, строителство и геодезия                                            1

                                                                  (Строителен инженер )                                           MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET

  559     Ветеринар                                         Висше / Ветеринарна медицина (ветеринарен лекар)                                  1

                                                                                                                                             MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  520     Координатор производство                  Висше / Икономика                                                 Английски, Немски      1

                                                                                                                                             Office пакет

  317     Счетоводител, оперативен                   Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)                                            1

                                                                                                                                             MS OFFICE.

                                                                                                                                             СЧЕТОВОДНИ

  548     Старши експерт                                  Висше / Информатика и компютърни науки                                                1

                                                                  (Математика, електротехника, електроника и др.          MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  445     Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 1

  237     Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 10

  348     Технолог, производство на плодови и    Висше / Хранителни технологии (Технолог в                                              1

           зеленчукови консерви                         хранително-вкусовата промишленост)

  535     Мияч, съдове (ръчно)                          Начално                                                                                              2

  216     Животновъд                                       Начално                                                                                              1

  368     Камериер/камериерка, хотел                 Начално,Основно                                                                                 5

  287     Работник, механично почистване на      Основно                                                                                              2

           енергийни съоръжения

  469     Работник, озеленяване                        Основно                                                                                              17

  477     Личен асистент                                   Основно                                                                                              20

  382     Чистач/ Хигиенист                               Основно                                                                                              1

  308     Работник, сезонен                              Основно                                                                                              13

  519     Готвач                                               Основно (Завършен курс за професионална                                             5

                                                                  квалификация за готвач),Средно / Хотелиерство,

  370     Машинен оператор, миячна машина      Основно,Без образование                                                                      3

  371     Общ работник                                    Основно,Без образование                                                                      3

  570     Чистач/ Хигиенист                               Основно,Начално                                                                                 1

  450     Работник, озеленяване                        Основно,Начално                                                                                 4

  571     Машинен оператор, миячна машина      Основно,Средно                                                                                   1

  577     Заварчик                                           Основно,Средно / Машиностроене,                                                          1

                                                                  металообработване и металургия

 410     Водач, селскостопански машини           Основно,Средно / Растениевъдство и животновъдство                                1

                                                                   (Ткт,Твк)

  485     Машинен оператор, шиене на обувки     Основно,Средно,Средно / Производствени технологии                               1

                                                                   – текстил, облекло, обувки и кожи

  447     Медицинска сестра                             Полувисше / Здравни грижи                                                                    1

  446     Фелдшер                                           Полувисше / Здравни грижи                                                                    1

  257     Електротехник, поддръжка на сгради      Професионална квалификация / Електротехника и                                     1

                                                                  енергетика (Електротехник),Средно

  537     Готвач                                               Професионална квалификация / Хотелиерство,                                          2

                                                                  ресторантьорство и кетеринг (готвач),Средно (готвач)

  174     Сондьор                                            Средно                                                                                                2

  222     Фризьор                                            Средно                                                                                                1

  531     Санитар                                            Средно                                                                                                2

  536     Сервитьор                                         Средно                                                                                                2

  221     Маникюрист                                       Средно                                                                                                1

  491     Продавач-консултант                          Средно                                                                                                2

                                                                                                                                             MS OFFICE.

                                                                                                                                             INTERNET, ЕЛ.

  486     Продавач-консултант                          Средно                                                                                                2

  176     Водопроводчик (външно водоснабдяване   Средно                                                      2

           и канализация)

  151     Работник, поддръжка                           Средно (техническа специалност)                                                            1

  11      Птицевъд                                           Средно / Ветеринарна медицина,Средно /                                                 1

                                                                  Растениевъдство и животновъдство                          Компютърна

                                                                                                                                             грамотност

  271     Водопроводчик, поддръжка                  Средно / Други неопределени специалности                                             1

                                                                  (ВиК),Професионална квалификация (Ви К)

  150     Домакин                                            Средно / Електротехника и енергетика (техническа                                      1

                                                                  специалност)

  359     Механик, промишлено оборудване        Средно / Електротехника и енергетика,Средно /                                          1

                                                                  Хранителни технологии

  10      Шлосер                                             Средно / Машиностроене, металообработване и                                        1

                                                                  металургия                                                           Компютърна

                                                                                                                                             грамотност

  183     Електромонтьор                                 Средно / Машиностроене, металообработване и                                        1

                                                                  металургия (електромонтьор)

  182     Заварчик                                           Средно / Машиностроене, металообработване и                                        2

                                                                  металургия,Професионална квалификация /

  331     Монтьор, земеделски машини               Средно / Растениевъдство и животновъдство                                             3

  569     Аранжор, витрини/щандове                  Средно / Търговия на едро и дребно,Средно                                             1

  451     Касиер                                              Средно / Търговия на едро и дребно,Средно              Английски                 15

  388     Барман                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 3

                                                                   (Барман),Средно (Барман)

 155     Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 4

                                                                   (готвач),Основно (готвач),Средно

  158     Главен готвач                                     Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 1

                                                                   (готвач),Средно (готвач),Професионална

  533     Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  Английски                 3

                                                                   (Завършен курс за професионална квалификация за   начална

                                                                                                                                             компютърна

  524     Барман                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг  Английски                 3

                                                                   (Професионална квалификация за барман                     ),Средно    начална

                                                                                                                                             компютърна

  387     Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 3

                                                                   (Сервитьор),Средно (Сервитьор)

  153     Сервитьор                                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              5

                                                                  кетеринг,Основно,Средно

  154     Камериер/камериерка, хотел                 Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              5

                                                                  кетеринг,Основно,Средно

  152     Администратор, хотел                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и               Английски                 2

                                                                  кетеринг,Основно,Средно                                       MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                             ДАННИ

  521     Камериер/камериерка                          Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              5

                                                                  кетеринг,Средно

  538     Администратор, хотел                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и               Английски                 2

                                                                  кетеринг,Средно                                                    начална

                                                                                                                                             компютърна

  575     Барман                                             Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              6

                                                                  кетеринг,Средно

  385     Администратор, хотел                         Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                              2

                                                                  кетеринг,Средно                                                    Работа с готови

                                                                                                                                             програмни

  386     Готвач                                               Средно / Хранителни технологии (Готвач)                                                 4

  367     Помощник-готвач                                Средно,Основно                                                                                   3

  417     Камериер/камериерка                          Средно,Основно                                                                                   6

  550     Заварчик                                           Средно,Основно,Средно / Машиностроене,                                               4

                                                                  металообработване и металургия (заварчик)

  225     Лакировач, промишлени изделия          Средно,Основно,Средно / Производствени технологии                               1

                                                                   – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

  224     Дърводелец, мебелист                         Средно,Основно,Средно / Производствени технологии                               1

                                                                   – дървесина, хартия, пластмаси и стъкло

  364     Камериер/камериерка                          Средно,Средно                                                                                     2

  173     Техник, електрически системи              Средно,Средно / Електротехника и енергетика                                           2

  111     Машинен оператор, шиене                   Средно,Средно / Производствени технологии –                                          2

                                                                  текстил, облекло, обувки и кожи

  195     Шивач, обувки                                    Средно,Средно / Производствени технологии –                                          4

                                                                  текстил, облекло, обувки и кожи,Основно

  483     Продавач-консултант                          Средно,Средно / Търговия на едро и дребно                                             1

  415     Експерт, застраховане                         Средно,Средно / Финанси, банково и застрахователно                                1

                                                                   дело,Висше (Застрахователно дело)

  556     Сервитьор                                         Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   1

                                                                  кетеринг

  306     Готвач                                               Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   6

                                                                  кетеринг (готвач),Професионална квалификация /

 307     Помощник-готвач                                Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   9

                                                                  кетеринг (пом. готвач),Професионална квалификация

  418     Помощник-готвач                                Средно,Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                   6

                                                                  кетеринг,Основно

  358     Машинен оператор, производство на     Средно,Средно / Хранителни технологии                                                  1

           плодови/зеленчукови сокове

                                                         Филиал Балчик

  24      Фелдшер                                           Висше / Здравни грижи                                                                           1

  23      Лекар                                                Висше / Медицина                                                                                 1

  26      Работник, озеленяване                        Основно                                                                                              4

  38      Общ работник                                    Основно                                                                                              2

  27      Чистач/ Хигиенист                               Основно                                                                                              4

  54      Социален асистент                             Основно                                                                                              14

  11      Шивач                                               Основно                                                                                              5

  41      Шофьор, товарен автомобил                Основно,Средно                                                                                   1

  19      Тракторист                                        Основно,Средно                                                                                   3

  53      Общ работник                                    Средно                                                                                                3

  48      Охранител                                         Средно                                                                                                1

  28      Касиер                                              Средно                                                                                                3

                                                                                                                                              Работа с касов

                                                                                                                                             апарат.

  32      Обслужващ, магазин                            Средно                                                                                                1

  31      Касиер                                              Средно                                                                                                1

  52      Сервитьор                                         Средно                                                                                                1

  21      Машинен оператор, производство на     Средно                                                                                                1

           плодови/зеленчукови сокове

  55      Охранител                                         Средно                                                                                                3

  49      Камериер/камериерка                          Средно                                                                                                2

  51      Готвач                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг                                 2

                                                                   (Готвач)

  50      Администратор, хотел                         Средно,Висше                                                                                      2

                                                                                                                                             Офис пакет

  25      Портиер                                            Средно,Основно                                                                                   2

            17         Овощар Средно,Основно

c