Водещи новини Култура Общество

Официално: Колко етнически българи, турци и роми преброи НСИ в област Добрич

Днес от Националния статистически институт /НСИ/ представиха част от официалните данни след последното преброяване на население през есента на 2021 година.

От всички жители на област Добрич, включили се в анкетното изследване на НСИ, 77,2% се определят като принадлежащи към българската етническа група. За страната този процент е 84.6%, или 5 118 494 души. В сравнение с 2011 г. делът на тази група намалява с 0.2 процентни пункта.

От данните става видно също, че българският етнос е най-слабо представен в два региона – Разград и Кърджали.

ката/данни – НСИ

Като причисляващи се към турската етническа група в област Добрич са 13,3%. За страната този процент е 8,4, или 508 378 души. Относителният им дял намалява с 0.4 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Респективно, два са регионите в България с над 50 процента определили се като принадлежащи към турския етнос – Кърджали (64,5%) и Разград (50,4%).

карта/данни – НСИ

Третият по численост етнос – ромският, в област наброява 7,2% от населението. Като роми в страната са се самоопределили 266 720 човека, или 4.4% от отговорилите лица. Относителният дял на населението от тази етническа група намалява с 0.5 процентни пункта в сравнение с 2011 година.

Най-многобройни е ромската общност в област Сливен (15,3%) и в област Монтана (11,5%).

карта/данни – НСИ

Като принадлежащи към други етнически групи са се самоопределили 79 006 души, или 1.3%.

Лицата, които са посочили, че не могат да се самоопределят, са 15 746 (0.3%). Отговор „Не желая да отговоря“ са отбелязали 63 767, или 1.0% от отговорилите лица.

МАЙЧИН ЕЗИК

  • 76,4% от анкетираните в област Добрич са определили българския като майчин език, или малко по-малко от определилите се като принадлежащи към българския етнос.
  • 15,6% са определили турския като майчин език, или над 2 процента повече от заявилите, че принадлежат към турската етническа група.
  • Ромски, като свой майчин език определят 5,6% от живеещите в Североизточна България. Това е почти 2 процента по-малко от самоопределилите се като роми.
карти/данни – НСИ

Ако за българския етнос у нас не е изненадваща доминацията, то за турския промяната е с намаляващ тренд – ако до средата на т.нар. БГ соц съотношението християни/мюсюлмани е било относително стабилно (5 към 1), то от 1992 г. вече е 7 към 1.

таблица/данни – НСИ

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.