Водещи новини - дясно Генерал Тошево Образование

Ректорът на Аграрен университет-Пловдив гостува на ПГЗ “Т. Рачински” в Ген. Тошево

На посещение днес в Професионална гимназия по земеделие „Тодор Рачиниски“ – гр. Генерал Тошево, беше проф. Димитър Греков от Аграрен университет – Пловдив.

Пред учениците от 11 и 12 клас той представи начините за кандидатстване в университета, в т.ч. датите на предварителните, основните и допълнителните изпити и предметите, с които може да се кандидатства.

Проф. Димитър Греков представи различните специалности в Аграрен университет – Пловдив, част от които са: Агрономство, Прецизно земеделие, Биоикономика, Растителна защитата, Аграрно инженерство, Екология и опазване на околната среда, Зооинженерство с информационни технологии, Аграрен туризъм и други.

Гостът не пропусна да похвали много добрата материално-техническа база на гимназията и добрите знания на учениците, които те получават в ПГ по земеделие „Тодор Рачински“.