Водещи новини Образование

С тържествена церемония откриват новата академична година в Колеж-Добрич

Новата академична година в Колеж-Добрич при Шуменския университет „Епископ Константин Преславски” ще бъде открита днес от 10 часа.

 В Колеж-Добрич се обучават  годишно около 400 студенти в 2 професионални направления по 5 актуални за българското висше образование специалности: Информатика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и информационни технологии, Начална училищна педагогика и чужд език, Предучилищна педагогика и чужд език, Растителна защита. Магистърските програми обхващат допълнително около сто студенти.

Обучението се осъществява в редовна форма с продължителност 3 учебни години. Завършилите Колежа получават диплома за висше образование на образователно-квалификационната степен професионален бакалавър. Завършилите с висок успех могат да продължат образованието си в  магистърска степен в същото професионално направление.

Колежът се стреми да бъде силна структура в академичното обучение и научноизследователската работа, която възпитава хармонично развити, толерантни личности, граждани на българската държава, приобщени към общочовешките ценности, посочват от учебното заведение.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.