Бизнес Водещи новини - дясно Добричка Общество

Шест одобрени проекта по ПУДООС ще реализира Община Добричка

67 477,10 лева е сумата, която ще получи Община Добричка през 2022 г. за реализирането на шест проекта, одобрени в конкурса “Обичам природата и аз участвам” в рамките на ежегодната национална кампания „Чиста околна среда“. Кампанията се провежда от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС).

От Общинска администрация информираха, че средствата за кампанията през тази година са завишени с 50% и ще бъдат разпределени по следния начин:

  • за проекти на общини и кметства – до 15 000 лв. с ДДС;
  • за проекти на училища, детски градини и ЦПРЛ/ОДК – до 7 500 лв. с ДДС.

Община Добричка присъства сред одобрените проекти на общини и кметства с предложенията си за селата Дебрене, Дончево и Одринци. А проектните предложения, които ще получат финансиране за ремонтни дейности в детските градини, са за детските заведения в селата Батово, Ловчанци и Овчарово.         

Реализацията на одобрените проекти предвижда да се създадат места за отмора, физически занимания и социални контакти на малки и големи. За целта ще бъдат закупени и монтирани различни детски съоръжения, ще се озеленят и модернизират зони за отдих.

Акцентира се върху обогатяването на екологичната култура на децата чрез провеждане на подходящи възпитателно-образователни дейности, както и повишаване на обществената активност чрез полагане на доброволен труд за осъществяването на проектите.

Целта на кампанията „Чиста околна среда – 2022г.“ е да изгради обществено отношение по въпросите, свързани с опазването на околната среда, и да повиши загрижеността към мястото, в което живеем.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.