Водещи новини - дясно Добричка Култура Общество

345 деца от община Добричка изработваха мартеници и картички за 8-ми март, специалната награда отива в с. Победа

345 деца от община Добричка се включиха в традиционния конкурс за най-оригинална мартеница и за изработка на осмомартенски картички.

Представители на 11 училища в община Добричка се включиха в конкурса за мартеници и най-оригинална картичка за Международния ден на жената – 8 март, организиран от Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Детските творби бяха оценени от комисия, назначена със заповед на кмета Соня Георгиева, съобщиха от Общинска администрация.

Класация на участниците в конкурса за най-оригинална мартеница

І-ва възрастова група (І-ІV кл.)

 • І място Мелек Русева – І кл., Марина Колева (І кл.), Ниляй Светославова (І кл.) – ОбУ  „Добри Войников“ с. Победа
 • І място  Рая Асенова (І кл.) – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;
 • І място  Дамла  Алил (ІI кл.) – ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;
 • ІІ място  Мерт Исинов (I клас) – ОУ „Васил Левски“ с. Божурово;
 • ІІ място  Христо Парашкевов (III кл._, Георги Василев (ІV кл.), Радостина Росицова (ІV кл.) – ОУ „ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;
 • ІІ място Тюркян Ниязи (III кл.),Анжела Алкинова (III кл.)- ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;
 • ІІІ място Ралица Николова (I кл.) – ОУ „Отец Паисий“ с. Овчарово;
 • ІІІ място  Селенай Али (ІV кл) – ОбУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;
 • ІІІ място Станислава Станчева (ІI кл.), Виктория Неделчева (ІI кл.) – ОУ „Отец Паисий“ – с. Батово;

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

 • І място   Гюллю Мустафа (V кл.) – ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница; 
 • І място    Шулц Керанов (V кл.) – ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;
 • І място    Даяна Костова (VІ кл.) – ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;
 • ІІ място  Мерве Станева (VІI кл.) – ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер;
 • ІІ място  Алис Айхан (V кл.) – ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;
 • ІІ място  Руска Росенова (VІI кл.), Силвия Станимирова (VІI кл.), Шени Симеонова (VІI кл.) – ОбУ  „Добри Войников“ с. Победа;
 • ІІІ място  Есин Реджеб (VІI кл.) – ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница ;
 • ІІІ място  Златина Петрова (VІ кл.) – ОУ „Христо Ботев“ с. Стожер;
 • ІІІ място  Първи клас – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит.
 • ІІI-та възрастова група (VIII-XII кл.)

Класирани участници в конкурса за картички за 8 март

І-ва възрастова група (І-ІV кл.)

 • І място – Леслян Девриш (II кл.) – ОбУ „Пейо Яворов“ с. Стефаново;
 • І място  Ямур Шенаси (II кл.) – ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;
 • ІІ място  Джиджи Сали (IV кл.) – ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;
 • ІІ място  Дидем Етем (III кл.) –  ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;
 • ІІІ място  „Мартенски балерини“, изработени от Група ЦДО (II кл.) и  (III кл.) – ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;
 • ІІІ място  Сияна Панчева (IV кл.) – ОУ„ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево;
 • ІІІ място Веселин Аспарухов (III кл.) и Севдалина Димитрова (III кл.) – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит.

ІІ-ра възрастова група (V-VІІ кл.)

 • І място  Нарин Демирова (V кл.), Димитър Жулиетов (V кл.), Силвия Станимирова (VII кл.), Невим Али (VII кл.) от Група за занимания по интереси „Акварел“ (V-VII кл.) – ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;
 • І място  Гюлчин Анкова (VІ кл.) – ОУ „Стефан Караджа“ с. Житница;
 • І място  Радослава Генова (VІ кл.) – ОУ „Отец Паисий“ с. Батово;
 • ІІ място  Даниела Йорданова (VIIкл.)  и Мариян Юлиянов (VII кл.) – ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;
 • ІІ място  Зьохре Лютфи – ОУ „Васил Левски“ с. Хитово;
 • ІІІ място Риза Владимиров (VII кл.) и Никет Тенур (VI кл.) – ОУ „Климент Охридски“ с. Смолница;
 • ІІІ място  Ариф Демиров (VII кл.) – ОУ„ Св. св. Кирил и Методий“ с. Дончево.

ІІI-ра възрастова група (VIII – XII кл.)

 • І място Гюлсевим Демирова (X кл.) – ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;
 • ІI място Жасмина Руменова (VIII кл.) и Сесил Сейфетинова (VIII кл.) – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;
 • ІI място ХII кл. – СУ „Никола Вапцаров“ с. Карапелит;
 • ІІІ място  Кристина Борисова (X кл.) – ОбУ „Добри Войников“ с. Победа;
 • ІІІ място Анка Петкова (X кл.) – ОбУ „Добри Войников“ с. Победа.

III. Класирани участници в конкурса за представени общи композиции от мартеници

 • І място   ОбУ „Добри Войников“- с. Победа;
 • І място   ОУ „Отец Паисий“ – с. Батово;
 • І място   ОУ „Васил Левски“- с. Божурово;  
 • ІІ място   ОбУ „Пейо Яворов “- с.Стефаново;
 • ІІ място  ОУ „Отец Паисий“ – с. Овчарово;
 • ІІ място  ОУ „Климент Охридски“ – с. Смолница;
 • ІІІ място  ОУ „Христо Ботев“ – с.Стожер;    
 • ІІІ място  ОУ „Стефан Караджа “ – с. Житница;
 • ІІІ място  ОУ „Васил Левски “ – с. Хитово.

Специалната награда – за оригинална изработка на тематична композиция „Градина с лалета“, се присъжда на Гюлсевим Демирева – Х кл., Кристина Руменова – Х кл., Анка Здравкова – Х кл. – ученички от паралелка „Шивачество“ в  ОбУ „Добри Войников“ – с. Победа.

Всички отличени ученици ще получат предметни награди, за некласираните участници са предвидени поощрителни награди.  

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.