Водещи новини - дясно Образование Общество

Закритото ОУ „Отец Паисий“ в Добрич ще се ползва безвъзмездно за образователни и хуманитарни цели

Бившето ОУ “Отец Паисий“ в Добрич бе преобразувано от публична в частна общинска собственост и бе определено да се ползва за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности. Това се случи с решение на днешното заседание на Общинския съвет на Добрич.

Училището бе закрито през 2012 година. По закон базите на закритите училища, детски градини и центрове за подкрепа за личностно развитие могат се използват само за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности. От администрацията съобщиха, че в община град Добрич са постъпили три искания за безвъзмездно ползване на части от бившето училище от юридически лица с нестопанска цел.

Това са „Добруджанци 27“ – сдружение, което цели популяризиране и развитие на българското фолклорно изкуство и възпитаване на младите в духа на националните традиции; Неправителствена организация „Интернетно образование, култура и регионално развитие“ с цел образование и интеграция и подпомагане на изоставащи в училищното образование деца; Сдружение „Ние 2020“ на родители на деца със специални потребности.

От Общината посочват, че към момента в бившето училище се ползват 5 кабинета от Дирекция „Хуманитарни дейности“ за нуждите на Духов оркестър, а 4 кабинета са дадени под наем на читалище „Мевляна“.

Физкултурният салон, спортната площадка и множеството останали кабинети в имота към момента не се използват за каквито и да било обществени или спортни мероприятия.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.