Добричка Здраве Общество

В обновена сграда вече ще се полагат грижи за 15 пълнолетни лица с деменция в добричкото село Опанец

Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция – най-новата социална услуга за възрастни хора и лица с увреждания в община Добричка, ще бъде официално открит от кмета Соня Георгиева в 14.00 ч. на 21 декември.

От Общинска администрация припомнят, че Центърът ще функционира в реновирана сграда в двора на действащия Дом за пълнолетни лица с деменция. 336 100 лв. са инвестирани в преустройството и строителните дейности. 179 986 лв. са осигурени по  Проект „Красива България“, а 156 123 лв. са от бюджета на Община Добричка. За оборудването и обзавеждането през 2020г. Центърът за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция получава финансова подкрепа и от Фонд “Социална закрила“ на стойност 35 530 лв.

По този начин общата инвестиция в сградния фонд, в съфинансиране и от общинския бюджет, достига 371 636 лв. Новообзаведената сграда отговаря напълно на съвременните стандарти и критерии за материална база за реализиране на новата социална услуга от резидентен тип.

Регламентираният капацитет предвижда новата услуга да се предоставя на 15 лица с  диагноза деменция или Болест на Алцхаймер. За потребителите на услугата ще бъдат осигурени постоянни грижи и наблюдение. Те ще получават 24-часово съдействие от квалифициран персонал за водене на самостоятелен начин на живот. За функционирането на социалното заведение са назначени медицински специалисти, трудотерапевт и санитари-болногледачи. Екипът ще се ръководи от директора Наталия Димитрова.

До края на 2021 г. новата социална услуга от резидентен тип ще се финансира със собствени приходи от бюджета на Община Добричка. 63 525 лв. е необходимата до края на месец декември сума, при спазването на единния разходен стандарт за 2021г., утвърден с решение на МС -.18 150 лв. годишна издръжка за едно лице. Очакванията на Община Добричка са през 2022г. социалната услуга да функционира като делегирана от държавата дейност.

Към 15 декември в Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция в село Опанец са настанени пет жени и двама мъже с настоящ адрес в община Добричка.    

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.