Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Област Добрич на 18-о място в страната със средна заплата от 1185 лв., спад в търсенето на работна ръка

На 18-о място в страната се нарежда област Добрич, според статистическите данни за предлаганата в региона средна заплата от 1185 лв. Най-голям дял за относително високото ниво на заплатите имат заетите в сектор “Енергетика”, където средното ниво на възнаграждение през трето тримесечие е над 3000 лв.

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на септември 2021 г. намаляват с 1.8 хил. или с 4.6% спрямо края на юни 2021 г., като достигат 36.5 хиляди.

Спрямо края на второто тримесечие на 2021 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.6% (до 10.3 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.1% (до 26.2 хиляди).

В края на септември 2021 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 1.0%, или с 0.3 хил. повече в сравнение със същия период на предходната година, като увеличението в обществения сектор е с 2.7%., а в частния сектор е с 0.4% по-малко.

Темп на средната брутна месечна работна заплата за трето тримесечие на 2021 г.:

 • юли – 1 185 лв.
 • август – 1 146 лв.
 • септември – 1 226 лева

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна заплата за областта e 1 185 лв. при 1 520 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 395 лв., а в частния – 1 108 лева.

През третото тримесечие на 2021 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 9.2% в сравнение със същия период на 2020 година.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през третото тримесечие на 2021 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите:

 • „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 3 009 лв.;
 • „Държавно управление” – 1 603 лв.;
 • „Образование” – 1 535 лв..
 • „Селско, горско и рибно стопанство” – 1 452 лв.;
 • „Хуманно здравеопазване и социална работа” – 1 384 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности:

 •  „Транспорт, складиране и пощи” – 800 лв.;
 •  „Административни и спомагателни дейности” – 854 лв.;
 • „Други дейности” – 865 лв.;
 • „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 882 лв.;
 • „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
  възстановяване” – 925 лева.
Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори / графика – НСИ
Добрич (общо) — Добрич (обществен сектор) — Добрич (частен сектор)


В сравнение с останалите области на страната през третото тримесечие област Добрич е на 18-о място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 068 лв., Варна – 1 387 лв., София – 1 382 лв. и Враца – 1 372 лева.
графика – НСИ
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *