Култура Общество

Отбелязваме Деня на Античната култура

На 9 октомври се отбелязва Денят на античната култура. Античността е период от историята на Средиземноморието, обхващащ приблизително времето от VIII век пр. Хр. до VI век сл. Хр. По време на тази епоха се развиват две големи цивилизации – древногръцката и римската, и са положени основите на всяка една област на човешкия живот – строителство, архитектура, търговия, занаяти, бит и култура.

Разнообразните постижения на елинския свят са наследени от Древен Рим, който ги използва, но и издига на нова, по-висока степен.

Античността се цени заради своето богато съдържание, както и за продължителното благотворно въздействие върху следващите епохи.

В своето хилядолетно развитие античната култура преминава през няколко етапа – предисторически, в който основно се развива митологичната култура, и исторически, по време на който се развиват фолклорът, епосът, театърът, философията, научното мислене и литературата.

В България са установени 10 антични символа – паметници на културата. Това са Антична Сердика, Филипополис – Тримонциум, Одесос, Августа Траяна, Месамбрия Понтика, Улпия Ескус, Никополис ад Иструм, Нове, Вила „Армира“ и Марцианопол.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.