Водещи новини - дясно Добричка Общество

Ремонт на улици в 63 села в община Добричка е извършен през 2020 г.

Основен или текущ ремонт на улици в 63 населени места в община Добричка е извършен през 2020 година. Обновен е също общинският път Ведрина-Ново Ботево, монтирани са 6 ограничителя на скоростта. Ремонтирани са 89 421 кв. м асфалтова настилка. Шосировка е направена в 14 села и са изпълнени 30 270 кв. м на стойност 418 140 лева с включено ДДС.

Това стана ясно от отчета за изпълнение през м. г. на Програмата за опазване на околната среда на община Добричка за периода 2015-2020 година.

В него се посочва, че на територията на общината предвид липсата на големи промишлени предприятия влиянието на вредни емисии в атмосферния въздух е слабо изразено. Няма подадени сигнали за замърсяване на атмосферния въздух. За снижавана на праховите замърсявания и емисиите от автомобилния транспорт Общината залага на подобряване пропускателната способност на съществуващата пътна мрежа, в т. ч. ремонт и рехабилитация на част от пътните платна с най-голяма амортизация.

Проведени са кампании по почистване на пътищата и техния сервитут. За благоустрояване на крайпътните и обществени пространства във връзка с поддържане на съществуващите зелени площи и създаване на нови от разсадника в с. Долина през 2020 година са предоставени 4 999 дръвчета, храсти и цветя на села от общината. 

В отчета се посочва, че периодично се извършва мониторинг на питейните води в населените места от Регионалната здравна инспекция и ВиК-Добрич. Отклонения от нормите за питейно битово водоснабдяване през м. г. не са констатирани, изключения правят водите, добивани от плитки сондажи по показател нитрати. С цел подобряване водоснабдяването и качеството на питейната вода от ВиК Добрич е извършена подмяна на водопроводи в селата Ведрина, Паскалево, Черна, Владимирово и Козлодуйци.

Периодично на територията на общината се извършва почистване на деретата и каналите с цел осигуряване тяхната проводимост и намаляване възможностите за затлачване, които биха довели до наводнения.  През 2020 г. е извършено машинно почистване на дерета в 19 населени места на обща стойност 47 779 лева с ДДС.

Follow Me:

Related Posts

  1. THOMAS JAMES JOHNSTON says:

    Yes great they managed to replace water meter connecting and replace a pipe for supply , BUT Failed to resurface the road in Paskalevo left channels across the the road and the exits of it in MUD HOLES from spring 2019 until now still no road repairs done . Are we expected to be grateful for their failure to complete this Fully Funded project ?? Of course in 2020 They suddenly LOST THE FUNDS TO THE SKY .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *