Бизнес Водещи новини - дясно Общество

Задължителна паспортизация на сградите до края на 2022 година – какво представляват техническите паспорти?

До края на 2022 година всички жилищни сгради в страната задължително трябва да имат изготвени технически паспорти. От МРРБ съобщиха, че няма да има удължаване на крайния срок за паспортизация.

Ако след изтичането на крайния срок дадена сграда няма изготвен такъв паспорт, кметът на общината ще възложи изготвянето му, а собствениците ще трябва да заплатят процедурата. Това ще става по два начина –  за направения разход ще се изготви изпълнителен лист за събиране на вземането или с доброволно споразумяване със собствениците на сградите.

Документът ще струва между 100 и 500 лева на апартамент, пише NOVA.

Защо е добре да снабдим сградите си с технически паспорти? След 2022 година няма да могат да се продават или отдават под наем жилища в сгради без технически паспорти. Това е заложено в националната стратегия за енергийна ефективност, четем в tehnicheskipasporti.com. Освен за сгради, технически паспорти  ще се изискват за всички основни ремонти, реконструкции, смяна на предназначения и други строителни дейности, за които се изисква разрешение за строеж.

Технически паспорт няма да се изисква единствено за временни строежи, допълващо застрояване, или за сгради без траен устройствен статут, установен с действащ подробен устройствен план. По закон се предвиждат и глоби за възложител на строеж, който не възложи съставянето на технически паспорт в определените срокове. За юридически лица глобата стига до 10 000 лева.

Какво представляват техническите паспорти на сгради?

Това е е документ, който включва техническите характеристики на елементите на строежа, свързани с изпълнението на съществените изисквания по чл. 169, ал.1 – 3 от ЗУТ: обследване на всички части на сградата, инструкции за експлоатация, обслужване, поддръжка и ремонт. Техническият паспорт отразява всички извършени строителни и монтажни работи след въвеждането на строежа в експлоатация.

Техническият паспорт представлява досие на сградата, в което има информация за нейното моментно състояние, съответствието й с нормативни изисквания към сградите, опис на историята на всички извършени промени и преустройства, опис на всичката налична строителна документация – проекти, разрешителни, сертификати, предписания при нужда за укрепвания, ремонти и поддръжка.

Как се съставят технически паспорти на сгради?

За нови сгради технически паспорт се съставя на базата на строителните книжа по време на строителството. Всички сгради въведени в експлоатация след 27.01 2007 г. имат технически паспорти. Екземпляр от техническия паспорт би трябвало да се съхранява от етажната собственост, но ако е загубен, копие от техническия паспорт на сградата се съхранява на хартия и на електронен носител в районната администрация, от където може да се копира.

За съществуващи сгради технически паспорт се съставя след задължително обследване на строителната конструкция, на енергийната ефективност, както и на всички инсталации в сградата, включително електро-инсталация, ВиК, ОиВ, и други. Техническият паспорт съдържа и задължително обследване по части Архитектура, Енергийна ефективност и Пожарно аварийна безопасност.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *