Водещи новини - дясно Добричка Култура Образование Общество

Приеха програма за образователната интеграция на децата от малцинствата в община Добричка

Общинска програма за образователната интеграция на децата и учениците от етническите малцинства за 2021 година в община Добричка бе приета на заседание на Общинския съвет днес. Основната й стратегическа цел е Общината да гарантира осъществяване на процеса на интеграция на децата и учениците от етническите малцинства чрез създаване на условия за качествено образование във всички детски градини и училища. Посочва се, че всички участници в образователния процес – семейство, детска градина, училище, институции и неправителствени организации, са еднакво отговорни и ангажирани за изпълнението на Общинската програма за 2021 година.

Анализ на образователната система в Община Добричка сочи, че на територията й има 30 детски градини в 30 населени места. Функционират 13 общински училища – 10 основни, две обединени и 1 средно. Във всички детски градини и училища се осъществява целодневна организация на обучение. За учениците от 1 до 4 клас и малчуганите на 5 и 6-годишна възраст се осигуряват от държавния бюджет средства за закуски. Целодневната организация на обучение и безплатните закуски и обяд драстично решават проблемите с отсъствията на учениците от ромски произход.

От подлежащите на задължително обучение две години преди постъпването в първи клас в детските градини са обхванати 133 деца на 5-годишна възраст и 106 – на 6 години. В първи клас през настоящата учебна година са обхванати 119 ученици.

Анализът показва, че необхванатите 90 процента са роми, които са се изселили през годината от България със семействата си. В някои от случаите необхващането на децата и учениците се дължи основно на начина на живот в ромските семейства за осигуряване на прехраната, ниската култура, незаинтересоваността на родителите към образованието и възпитанието на децата. Причините за отпадането на учениците от училище са социално-икономически, образователни и етнокултурни. Главно това са финансови проблеми в семейството, заминаване на родителите в чужбина, липса на мотивация за учене от страна на децата и други.

Функционирането на двете обединени училища в селата Победа и Стефаново и на средното в Карапелит доведе до намаляване на риска от отпадане на ученици от етническите малцинства и уязвими групи, както и до насърчаването им за включване системата на професионалното образование и придобиване на професионална квалификация по професии, които са актуални на пазара на труда, се посочва в доклада.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *