Водещи новини - дясно Общество

Тази година изтича гаранционният срок на ремонта на пешеходната зона в Добрич

По  сключен Договор № ДОП-159/16.09.2010 г. с предмет „Реконструкция на бул. “25-ти Септември” – пешеходна зона”  гаранционният срок по извършените строително-монтажни работи – поставяне на клинкерни плочи, изтича на 14 септември 2021 г., съобщиха от Община град Добрич в отговор на въпрос на Про Нюз Добрич.

Попитахме защо  общинското предприятие „Комуналстрой“ извършва ремонта, след като през 2019 г. получихме информация, че след като фирмата ”Добрич – градска среда” ООД, реализирала проекта “Реконструкция на бул. “25-ти Септември” – пешеходна зона” беше обявена в ликвидация, фирма „Дъга – Апостол“ ЕООД е поела задължението по поддръжката на настилката.

От кметството обясниха, че възложителят не е възлагал отстраняването на констатирани дефекти в гаранционния период на общинско предприятие „Комуналстрой“.

Отстраняването им е задължение на „Градска среда“ ООД, независимо от обстоятелството, че дружеството е заявило прекратяване на търговската си дейност, чрез ликвидация.

Ликвидацията приключва след като са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен. Само в този случай ликвидаторът иска заличаване на дружеството.

Дружеството е създадено с цел участие в обществена поръчка с предмет  „Реконструкция на бул. “25-ти Септември” –  пешеходна зона”, като членовете му са отговорни заедно и поотделно за изпълнението на договора, вкл.  и „Дъга – Апостол“ ЕООД.

Договорът се счита за изпълнен, с изтичането на всички гаранционни срокове по извършените СМР.  Предвид горното, до изтичането на цитираните срокове, търговското дружество е длъжно да изпълнява договорните си задължения, с цел уреждане на всички задължения по него, независимо от производството по ликвидация.

Срещу дружеството са предприети действия, съгласно клаузите по договора, за отстраняване на констатираните дефекти в гаранционния период, коментираха от общинската администрация.

От там посочиха, че предвид лошото състояние на настилката, преди провеждане на тържествата, посветени на 24 май и 25 септември, общинското предприятие „Комуналстрой“ подмени част от най-компрометираните зони.

Пред Про Нюз Добрич през октомври зам.-кметът инж. Пенчо Керванов съобщи, че се работи върху техническо задание, като основната цел е да се преценят възможностите – дали да се премахне изцяло съществуващата настилка или върху нея да се направи ново покритие. Ако е вторият вариант, защото такива технологии има, ще се вдигне нивото на центъра, което пък ще повлияе на съседните площи като достъпност. Трудно ще се вземе решение, а когато изготвим заданието, трябва да е ясно какво се прави. Отделно ще решаваме как да се оформи площта пред високото тяло, защото трибуната, например, не е на добро място. След като бъде готово техническото задание, ще се обяви конкурс за изготвяне на проект за нов център“, поясни инж. Керванов.  

Припомняме, че през 2020 година община Добрич проведе анкета сред гражданите за това как те виждат новия облик на центъра.

2 176 души са отговорили на въпрос за състоянието на настилката. От тях 1 780 са го определили като лошо, добро е според 384 от гласувалите, а отлично – според 22-ма. 664 души определят осветлението като лошо, според 398 е добро. На въпрос какви елементи на градски дизайн да се използват при украсяването на центъра анкетираните са посочили цветни площи, зелени фигури, водни площи и фонтани. Анализът показва, че гражданите искат изцяло нова и раздвижена визия на големите пространства.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *