Водещи новини - дясно Общество

При 30% разделно събиране на боклука, Добрич ще има допълнително над 1 млн. лв. за паркове и улици

Призив да се увеличи процентът на разделно събраните и рециклирани отпадъци в Добрич отправя общинският съветник от МК ГЕРБ (СДС) Емил Бърдаров. Той е направил разчети, които показват, че  ако в Европейски съюз разделното събиране достига 70%, то в Добрич е 0.1%. Ако процентът на разделно събраните отпадъци в града се увеличи поне до 30 процента, не само няма да е нужно да се увеличават с всяка година парите, които се заделят за събиране и извозване на боклука. Но и ще се освободят поне 1 милион лева, които могат да се използват за благоустрояване на улици и паркове.

Всяка година жителите на град Добрич, редовно си плащат данъците и очакват да имат чист и подреден град. Всяка година Община Добрич увеличава разходите за сметоизвозване и почистване. Всяка година гражданите на Добрич пилеят пари за боклук.

По искане на общинския съветник Детелина Николова преди година Общинският съвет на Добрич взе решение да се публикуват протоколите от сметосъбирането, сметоизвозването и почистването на града.

На база публикуваните протоколи Емил Бърдаров е направил статистически анализ на данните за сметта в град Добрич.

Те сочат, че най-значимите стойности са количествата смет за 2020 год., равняваща се на 48 244 тона и на 0.18% разделно събрано количество смет. Данните за дейността на сметосъбиращата компания (до месец септември FCC, а след това West Solution Bulgaria) сочат, че най-значимата стойност е „Отпадъци от населението на град Добрич“ – 35 733 тона, която представлява 74.07% от общото количество събрано на територията на Добрич.

Направената от Бърдаров графика показва трендовете на изменение сметта през годината. Най-значими са относително постоянната величина на „Отпадъци от населението на град Добрич“ и незабележимото „разделно събраното количество смет“. От графиката е възможно да се направят множество анализи за оптимизиране количеството и движението на отпадъците, но най-значимата диспропорция е в общото количество смет и разделно събраната смет.  

Според извадка от НСИ за страните от Европейския съюз и Добрич относно генерирани отпадъци на човек на година. Тук е мястото да се изпъчим гордо, че Добрич е първенец, а Германия и Дания са в дъното, но дотук с приликите.

Как печелят германците? В Германия се генерират около 600 кг отпадък на човек на година, но твърдят, че събират разделно 80%, това са 480 кг разделно събран отпадък, който се рециклира. Останалите 120 кг се депонират в депа. Така техните депа имат 3 пъти по дълъг живот и струват 3 пъти по евтино на данъкоплатците. Същевременно рециклирането носи приходи, опазва околната среда и спестява енергоресурси.

В Добрич състоянието е следното. Генерираме 434 кг отпадък на човек на година, а разделно събираме едва 0.7 кг и депонираме 433.3 кг в депо. Или, ако перифразираме поговорката, „В боклук газим, бедни ходим“. Защото, ако в Европейски съюз разделното събиране достига 70%, в Добрич е 0.1%.

Ако предположим, че в Добрич се постигне 30% разделно събиране и рециклиране на отпадъците, то това се равнява на 30% от 3 430 000 лв. или свободна сума от 1 029 000 лв. годишно за паркове и улици. Ще бъде удължен животът на Депото и ще се бъдат спестени още няколко милиона, които да бъдат използвани за  благоустрояването на Добрич. Ако път събираме разделно 50 %, числата още повече впечатляват с възможностите за подобряване на средата, в която живеем, без да трябва да се увеличават данъци, налози или пък да се пести от други разходи.

В тази връзка общинският съветник постави пред кмета Йордан Йорданов и неговия екип следните въпроси: Какъв процент разделно събиране си е поставила за цел общинската администрация? Как с какви методи и средства ще постигне целта си? Кога в какви срокове ще бъде постигната тази цел? Той очаква на следващото заседание на Общинския съвет да получи обещания подробен отговор.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *