Водещи новини - дясно Добрич Общество

Паркоместата в Добрич не достигат, граждани монтират бариери пред блоковете

След сигнали от наши читатели за това, че на различни места в града се появяват бариери, с които се ограничава достъпът на граждани до терени общинска собственост,  Про Нюз Добрич попита Община Добрич кой и при какви условия може да се възползва от тази възможност.

От общинската администрация обясниха, че, съгласно чл.151, ал.1, т.11 от Закона за устройство н а територията – „Не се изисква разрешение за строеж за леки прозирни огради и плътни огради с височина на плътната част до 0,6 м в рамките на поземления имот.“ Бариерите поставят собствениците на многофамилни жилищни сгради към паркингите, прилежащи към тези сгради, заради осигуряване достъпността на живеещите до собствените им жилища. В този смисъл в Община Добрич са постъпвали официални запитвания за поставяне на бариери пред жилищни кооперации, с цел осигуряване на нормален достъп до техните домове. Отговорите на Община Добрич, свързани с казуса, не са административен акт, даващ основание за монтиране на бариера или портал, при който се изисква  Разрешение за строеж или Разрешение за поставяне. Писмата са с уведомителен режим. Когато се касае за паркиране в непосредствена близост до сградата на собственици и ползватели, Община Добрич е проявявала разбиране и е указвала да се предостави ключ на всеки собственик или ползвател на метален портал или бариера, посочиха от там.

Запитани дали по този начин не се превръща общинската собственост в частна, отговорът бе, че собствеността е частна общинска. 

„Община Добрич не допуска безразборното поставяне на бариери или ограждения на терени публична общинска собственост. Осъществяват се регулярни проверки за тяхното наличие, предвид правомощията и задължения съгласно Закона за устройство на територията“, увериха от администрацията.

От там обясниха, че се допуска монтирането на подобни съоръжения пред жилищни сгради “единствено предвид осигуряване на физическата защита на жилищната сгради,  спокойствието на живущите, опазване на изградената настилка и то в границата на поземления имот, в който се намира жилищната сграда. При нарушаване на границите на имота или при несъответствие с Подробния устройствен план на Добрич, огражденията се премахват”. 

Предвид необходимостта от нови паркинги в града, Про Нюз Добрич попита администрацията дали се предвижда изграждане на нови паркинги, независимо дали едноетажни или на няколко етажа.

„При реализацията на „Проект за нов облик на централен пазар гр. Добрич и прилежащата му територия“ се предвиждат 46 допълнителни паркоместа, които да осигуряват сигурна възможност за паркиране на търговци и граждани.

Община град Добрич със собствени средства и с публично-частно партньорство активно участва в благоустрояването на междублокови пространства и изграждането на открити паркинги“, добавиха още от общинската администрация.

Follow Me:

Related Posts

  1. кмета да отреже лента на някой паркинг.Да не се снима самопред бюджетни сгради…..

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *