Водещи новини - дясно

Облекчават преминаването през шестте КПП-та на Добрич

Министърът на здравеопазването издаде Заповед, с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове.

С министерската заповед се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове на територията на цялата страна.

В Заповедта се посочва:

През контролно-пропускателните пунктове се пропуска преминаването на лица само в случай на неотложност на пътуването, наложено от:

 • ·        полагане на труд в населеното място
 • ·        здравословни причини на пътуващия или на негови близки
 • ·        завръщане на настоящ или постоянен адрес, или на адрес, на който пътуващият временно пребивава, когато е различен от неговия постоянен или настоящ адрес
 • ·        необходимост от полагане на грижи за роднини или близки, когато населеното място, в което живеят те, е различно от това на постоянния или настоящ адрес на пътуващия
 • ·        необходимост от снабдяване за себе си или лица, за които пътуващият полага грижа, със стоки от първа необходимост, когато в населеното място по техния постоянен или настоящ адрес няма търговски обекти или аптеки, от които да се снабдят с тези стоки

Обстоятелствата за преминаването през контролно-пропускателните пунктове се удостоверяват със:

 • ·        служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта
 • ·        медицински документ
 • ·        документ за самоличност
 • ·        декларация от лицето за вида на причината, поради която се налага пътуването

Заповедта на здравния министър указва, че водачите и пътниците в товарни автомобили и автомобили, с които се осъществява охрана на ценни пратки и товари (инкасо автомобили), представят само документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта.

След представяне на документ за самоличност и служебна бележка от работодателя или служебен документ – карта, с приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат служители:

 • ·        на хранителни вериги и аптеки
 • ·        осъществяващи доставки на хранителни продукти и лекарства
 • ·        в стратегически обекти по смисъла на Постановление № 181 на Министерския съвет от 2009 г. за определяне на стратегическите обекти и дейности, които са от значение за националната сигурност
 • ·        на ВИК, електроснабдителните и топлоснабдителните дружества
 • ·        извършващи неотложни ремонтни и/или аварийни дейности

С приоритет през контролно-пропускателните пунктове се пропускат и превозни средства със специален режим на движение, както и лицата, нуждаещи се от спешна медицинска помощ.

Мерките, въведени със заповедта на министъра, са в сила до изричната им отмяна.

С текста на Заповед № РД-01-153/25.03.2020 г. за изменение и допълнение на Заповед № РД-01-143/20.03.2020 г. можете да се запознаете в прикачения файл.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *