Добричка Общество Регионални - начална

Допълнителен ремонт на улици за над 0,5 млн. лв. предвиждат в община Добричка

Община Добричка да направи предложение до министъра на финансите за трансформиране на 547 326 лева от целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на неотложни текущи ремонти по улици в населените места реши Общинския съвет.

От докладната записка с предложението на кмета Соня Георгиева става ясно, че със средствата от собствените приходи, изравнителната субсидия и преходния остатък в бюджета на Общината за настоящата година ще се финансират допълнително делегираните държавни дейности в размер на 1 485 457 лева, за издръжка в местните дейности са осигурени още 7 691 670 лева, в това число само за основни, текущи ремонти и придобиване на дълготрайни материални активи – 823 270 лева. Посочва се, че този размер разходи не позволява да се осигури допълнителен финансов ресурс за неотложни текущи ремонти на уличната мрежа в населените места.

Броят на улиците в селата на територията на община Добричка надвишава 700, сочи информацията в докладната. По-голяма част от тях са изграждани преди повече от 40 години. В последните пет години в изпълнение на Инвестиционната програма са рехабилитирани 249 улици или участъци. В бюджета за 2020 година е предвидена рехабилитация на 59 улици в 60 села. Въпреки извършения обем инвестиции има улици с нарушена проходимост. За да се ограничат нарушенията на наличната настилка е необходимо във възможно най-кратки срокове увредените участъци да се възстановят. Това ще стане чрез изкърпване на дупките, запълване на пукнатините, а при необходимост и преасфалтиране на дадени участъци. По този начин ще се подобри безопасността на движение в селата и ще се осигури по-добра проходимост.

С въпросните 547 326 лева ще бъдат ремонтирани 58 улици.

Follow Me:

Related Posts

  1. Thomas Johnston says:

    So if this is correct ,Why then has the mayor stated that the main street of Paskalevo, the road to the church and cemetery ,WHICH FUNDING WAS ALLOCATED TO , Now HAS NO FUNDING and the works required to resurface the road will not now take place . The channels dug by the contractor for replacement water connection the water meters have left junctions impassable and the main road a mess of filled mud and stone .

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *