Образование

ВУМ стартира две нови педагогически специалности в Добрич тази есен

За да отговори на засиленото търсене на квалифицирани учители-специалисти, Висше училище по мениджмънтинициира разработването и получи акредитацияза две нови и уникални по рода си педагогически специалности – Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт и Педагогика на обучението по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство.

Обучението по двете нови специалности ще се провежда във ВУМ в град Добрич (Международен колеж на ул. България 3) и стартира още тази година – на 1 ноември 2019 г. Образователните програми се преподават на български език и са с продължителност от 3 години (6 семестъра).

Уникалността на двете специалности е в комбинацията на бизнес и практически умения с познанията, нужни на всеки учител – по икономика и мениджмънт или по туризъм. С откриването на тези специалности Висше училище по мениджмънт дава възможност на бъдещите професионалисти да комбинират силната практическа и академична подготовка в областите бизнес или туризъм със специализацията, нужна на всеки, избрал за свое призвание учителската професия. Висшето училище е международно признато с подготовката на своите кадри и година след година заема водещи позиции в международни класации за качество на образованието.

Студентите и в двете нови специалности ще придобият важни теоретични знания в областта на икономическите, управленските и поведенческите науки, финанси, човешки ресурси, маркетинг и предприемачество, информационни технологии, бизнес иновации, а заедно с тях и психология, образователни политики, педагогическа социология, чужди езици и много други. Базираните на конкретни проблеми и случаи обучителни техники, които се прилагат по време на курса на обучение, са свързани с действителната бизнес и/или хотелиерска практика и предаването и в училищна среда, и водят до изграждане на креативност и новаторско мислене при решаване на практически казуси.

Учебният план включва и учебна практика, наблюдение на уроци и стажантска практика съвместно с учител-наставник в средни училища в Добрич и Варна.

Основните изисквания към кандидатите за новооткритите педагогически специалности са висока мотивираност и добри резултати от дипломата за средно образование.Всеки кандидат-студент преминава задължително интервю за мотивация и полага тест за определяне на нивото на владеене на чужд език.

Прием в специалностите Педагогика на обучението по икономика и мениджмънт и Педагогика на обучението по туризъм, хотелиерство и ресторантьорство е възможен и след завършено висше образование. След разглеждане на постигнатите резултати в първата бакалавърска степен, Висше училище по мениджмънт може да признае съответстващи на учебния план дисциплини, съгласно нормативните изисквания, съкращавайки периода на обучение за придобиване на второ висше образование.

Записването за академичната 2019/2020 година продължава до 30 октомври 2019 г. в Учебния отдел на университета в Добрич.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *