Водещи новини Добрич Общество

Община Добрич ползва най-много евро средства у нас – 5683 лева на човек

Най-много европейски средства – 5683 лева на човек от населението, се усвояват в община Добрич. Това сочи годишния преглед, който Институтът за пазарна икономика извършва на отпуснатите средства по евро фондовете на равнище община и област.

Добруджанската община усвоява най-много европари, благодарение на голям проект за подобряване на водоснабдяването на града.

За сравнение, в София този показател е 3 129,2 лева на човек, а Варна – 1159,3 лева.

Според анализа, традиционно, най-много средства на човек от населението се усвояват в столицата и в област Габрово, съответно по 3129 лева 3234 лева на човек, изчислени на база на средногодишното им население през 2018 г. Относително много европейски средства се усвояват и в областите в Северозападна България, но част от обяснението за това е доста бързо намаляващото им население. Обратно, под 1000 лева на човек от населението остават европейските средства в областите Сливен, Кюстендил и Перник, но е доста вероятно до края на програмния период да надхвърлят този праг.

Данните за област Добрич обаче сочат, че тя е сред тези с най-малко евро средства под 1300 лева на човек. За областта стойността е 1 299,1 лева на човек.

Според анализа, данните за разпределението на европейските средства на ниво община представят в много по-големи детайли регионалните различия в използването на фондовете. Най-видими при разпределението по общини са проектите за подобряване на водоснабдяването, както и за изграждане на системи за обработване на отпадъци. Тези проекти често са споделени между няколко общини, а стойността им нахвърля в значителна степен тази на проектите, които отделните общини (особено по-малките) са в състояние да използват сами.

Данните от началото на разпределението на европейски средства в страната до средата на 2019 г., показват, че най-много европейски средства на човек от населението има в община Добрич, следвана от Костинброд  – 5402 лева, заради няколко проекта за енергийна ефективност, Созопол – 5172 лева, голяма част от тях са от предишния програмен период.

Повечето общини в страната са с под 1000 лева на човек от населението усвоени европейски фондове – в тази група попадат 161 от общо 265 общини в България. Между 1000 и 2000 лева са били използвани в други 70 общини, а с над 4000 са общо седем.

Добричка – 116,3 лева на човек, Крушари – 332,9 лева, Шабла – 474,7 лева, Генерал Тошево – 520 лева, Тервел – 590,6 лева, Каварна – 848,5 лева и Балчик – 882,6 лева.

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.