Неделя, 04 юни 2023

04.06.2023

Последвайте ни

16.03 | Свободните работни места в област Добрич

Свободните работни места, обявени в Дирекция “Бюро по труда” Добрич – актуализирани с днешна дата:

No#   Длъжност                                     Образование                             Езикови знания  Комп. умения   Бр

                                                         ДБТ - Добрич

  337     Специалист, технически контрол                Висше / Архитектура, строителство и геодезия                                      1

                                                                        (Строителен инженер )                                   MS OFFICE.

                                                                                                                                           INTERNET

  520     Координатор производство                        Висше / Икономика                                         Английски, Немски        1

                                                                                                                                           Office пакет

  341     Счетоводител                                           Висше / Икономика (счетоводител)                                                     1

                                                                                                                                           MS OFFICE.

                                                                                                                                           СЧЕТОВОДНИ

  317     Счетоводител, оперативен                         Висше / Икономика (Счетоводство и контрол)                                      1

                                                                                                                                           MS OFFICE.

                                                                                                                                           СЧЕТОВОДНИ

  445     Лекар                                                      Висше / Медицина                                                                           1

  97      Счетоводител                                           Висше / Счетоводство и данъчно                                                        1

                                                                        облагане,Висше / Икономика                            Счетоводни

                                                                                                                                           продукти

  535     Мияч, съдове (ръчно)                                Начално                                                                                        2

  368     Камериер/камериерка, хотел                       Начално,Основно                                                                           5

  477     Личен асистент                                         Основно                                                                                        20

  469     Работник, озеленяване                              Основно                                                                                        17

  308     Работник, сезонен                                    Основно                                                                                        13

  382     Чистач/ Хигиенист                                     Основно                                                                                        1

  254     Машинен оператор, хлебни изделия            Основно                                                                                        3

  287     Работник, механично почистване на            Основно                                                                                        2

           енергийни съоръжения

  519     Готвач                                                     Основно (Завършен курс за професионална                                       5

                                                                        квалификация за готвач),Средно /

  371     Общ работник                                          Основно,Без образование                                                                3

  370     Машинен оператор, миячна машина            Основно,Без образование                                                                3

  450     Работник, озеленяване                              Основно,Начално                                                                           4

  435     Охранител                                               Основно,Средно                                                                             4

  85      Носач-товарач, стоки                                 Основно,Средно                                                                             1

  410     Водач, селскостопански машини                 Основно,Средно / Растениевъдство и                                                 1

                                                                        животновъдство (Ткт,Твк)

  485     Машинен оператор, шиене на обувки           Основно,Средно,Средно / Производствени                                         1

                                                                        технологии – текстил, облекло, обувки и кожи

  447     Медицинска сестра                                   Полувисше / Здравни грижи                                                              1

 

  446     Фелдшер                                                 Полувисше / Здравни грижи                                                              1

  537     Готвач                                                     Професионална квалификация /                                                        2

                                                                        Хотелиерство, ресторантьорство и кетеринг

  221     Маникюрист                                             Средно                                                                                          1

  531     Санитар                                                  Средно                                                                                          2

  536     Сервитьор                                               Средно                                                                                          2

  222     Фризьор                                                  Средно                                                                                          1

  486     Продавач-консултант                                Средно                                                                                          2

  176     Водопроводчик (външно водоснабдяване     Средно                                                                                          2

           и канализация)

  174     Сондьор                                                  Средно                                                                                          2

  491     Продавач-консултант                                Средно                                                                                          2

                                                                                                                                           MS OFFICE.

                                                                                                                                           INTERNET, ЕЛ.

  151     Работник, поддръжка                                 Средно (техническа специалност)                                                      1

  11      Птицевъд                                                 Средно / Ветеринарна медицина,Средно /                                           1

                                                                        Растениевъдство и животновъдство                  Компютърна

                                                                                                                                           грамотност

  338     Водопроводчик, поддръжка                        Средно / Други неопределени специалности                                       2

                                                                        (ВиК),Основно (ВиК),Професионална

  150     Домакин                                                  Средно / Електротехника и енергетика                                                1

                                                                        (техническа специалност)

  532     Оператор, въвеждане на данни                   Средно / Икономически науки,Средно                                                1

                                                                                                                                           Office пакет

  10      Шлосер                                                   Средно / Машиностроене, металообработване                                    1

                                                                         и металургия                                                Компютърна

                                                                                                                                           грамотност

  183     Електромонтьор                                       Средно / Машиностроене, металообработване                                    1

                                                                         и металургия (електромонтьор)

  182     Заварчик                                                 Средно / Машиностроене, металообработване                                    2

                                                                         и металургия,Професионална квалификация /

  331     Монтьор, земеделски машини                     Средно / Растениевъдство и животновъдство                                       3

  505     Водач, селскостопански машини                 Средно / Растениевъдство и животновъдство                                       1

                                                                        (Твк , Ткт)

  506     Тракторист                                              Средно / Растениевъдство и животновъдство                                       1

                                                                        (Твк , Ткт)

  451     Касиер                                                    Средно / Търговия на едро и дребно,Средно      Английски                   15

  388     Барман                                                   Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                        3

                                                                        кетеринг (Барман),Средно (Барман)

  155     Готвач                                                     Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                        4

                                                                        кетеринг (готвач),Основно (готвач),Средно

  158     Главен готвач                                           Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                        1

                                                                        кетеринг (готвач),Средно

  533     Сервитьор                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и       Английски                   3

                                                                        кетеринг (Завършен курс за професионална       начална

                                                                                                                                           компютърна

 

  524     Барман                                                   Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и       Английски                   3

                                                                        кетеринг (Професионална квалификация за       начална

                                                                                                                                           компютърна

  387     Сервитьор                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                        3

                                                                        кетеринг (Сервитьор),Средно (Сервитьор)

  152     Администратор, хотел                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и       Английски                   2

                                                                        кетеринг,Основно,Средно                               MS OFFICE. БАЗА

                                                                                                                                           ДАННИ

  153     Сервитьор                                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                        5

                                                                        кетеринг,Основно,Средно

  154     Камериер/камериерка, хотел                       Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                        5

                                                                        кетеринг,Основно,Средно

  521     Камериер/камериерка                                Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                        5

                                                                        кетеринг,Средно

  538     Администратор, хотел                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и       Английски                   2

                                                                        кетеринг,Средно                                            начална

                                                                                                                                           компютърна

  385     Администратор, хотел                               Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                        2

                                                                        кетеринг,Средно                                            Работа с готови

                                                                                                                                           програмни

  386     Готвач                                                     Средно / Хранителни технологии (Готвач)                                           4

  369     Готвач                                                     Средно / Хранителни                                                                       3

                                                                        технологии,Основно,Средно

  417     Камериер/камериерка                                Средно,Основно                                                                             6

  367     Помощник-готвач                                      Средно,Основно                                                                             3

  225     Лакировач, промишлени изделия                Средно,Основно,Средно / Производствени                                         1

                                                                        технологии – дървесина, хартия, пластмаси и

  224     Дърводелец, мебелист                               Средно,Основно,Средно / Производствени                                         1

                                                                        технологии – дървесина, хартия, пластмаси и

  364     Камериер/камериерка                                Средно,Средно                                                                               2

  173     Техник, електрически системи                    Средно,Средно / Електротехника и енергетика                                     2

  195     Шивач, обувки                                          Средно,Средно / Производствени технологии –                                   4

                                                                         текстил, облекло, обувки и кожи,Основно

  483     Продавач-консултант                                Средно,Средно / Търговия на едро и дребно                                       1

  415     Експерт, застраховане                               Средно,Средно / Финанси, банково и                                                  1

                                                                        застрахователно дело,Висше

  306     Готвач                                                     Средно,Средно / Хотелиерство,                                                         7

                                                                        ресторантьорство и кетеринг

  307     Помощник-готвач                                      Средно,Средно / Хотелиерство,                                                         9

                                                                        ресторантьорство и кетеринг (пом.

  418     Помощник-готвач                                      Средно,Средно / Хотелиерство,                                                         6

                                                                        ресторантьорство и кетеринг,Основно

                                                         Филиал Балчик

  12      Социален работник                                  Висше                                                                                           1

                                                                                                                                           офис пакет

  15      Медицинска сестра                                   Висше / Здравни грижи (МЕДИЦИНСКА СЕСТРА)                                   2

  13      Психолог                                                 Висше / Психология (Психолог)                                                         1

 

  27      Чистач/ Хигиенист                                     Основно                                                                                        4

  54      Социален асистент                                   Основно                                                                                        14

  26      Работник, озеленяване                              Основно                                                                                        4

  38      Общ работник                                          Основно                                                                                        2

  11      Шивач                                                     Основно                                                                                        5

  41      Шофьор, товарен автомобил                      Основно,Средно                                                                             1

  28      Касиер                                                    Средно                                                                                          3

                                                                                                                                            Работа с касов

                                                                                                                                           апарат.

  48      Охранител                                               Средно                                                                                          1

  31      Касиер                                                    Средно                                                                                          1

  49      Камериер/камериерка                                Средно                                                                                          2

  18      Шофьор, лекотоварен автомобил                Средно                                                                                          1

  53      Общ работник                                          Средно                                                                                          3

  52      Сервитьор                                               Средно                                                                                          1

  32      Обслужващ, магазин                                  Средно                                                                                          1

  51      Готвач                                                     Средно / Хотелиерство, ресторантьорство и                                        2

                                                                        кетеринг (Готвач)

  50      Администратор, хотел                               Средно,Висше                                                                                2

                                                                                                                                           Офис пакет

  14      Трудотерапевт                                         Средно,Висше (Трудовтерапевт)                                                        1

  25      Портиер                                                  Средно,Основно                                                                             2

c