Четвъртък, 20 юни 2024

20.06.2024

Последвайте ни

10.04| Къде ще бъде прекъснато електрозахранването в област Добрич

На 10.04.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „25-ти Септември”; ул. Ал. Стамболийски”; ул. „Андрей Василев-Амира”; ул. „Ахелой 6”; ул. „Васил Левски”; бул. „България”; ул. „Ген. Заимов”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Георги Сотиров”; ул. „Евстатий Рилски”; ул. „Захари Стоянов”; ул. „Ивайло”; ул. „Искър”; ул. „Лев Толстой”; ул. &bd quo;Максим Горки”; ул. „П. Р. Славейков”; ул. „Райко Даскалов”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Ст. Караджа”; ул. „Стоян Воденичаров”; ул. „Христо Ботев”; ул. „Христо Смирненски”; ул. „Цар Симеон”; ул. „Янтра”; по ул. „Васил Левски”; ул. „Георги Бенковски”; ул. „Георги Сотиров; ул. „Максим Горки”; ул. „Сава Ганчев”; ул. „Христо Ботев”; ул. „Христо Смирненски”: бл. „Добротица”; бл. „Карвуна”; бл. „Тракия”; бл. „Звезда 1” бл. „Звезда 2” „м-ст Старите лозя ”; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; бул. „България”: „Пътно поддържане-Балчик” ЕООД; „Борисов-Драганов” ООД; „Напоителни системи” ЕАД; „Фрукталина” ООД; „Логос” ЕООД; „Петрол” АД; „Диви ЕС 9” ООД; „ВиК” ЕООД; „Гергана-Деница” ЕООД; „ВГ-Груп” ЕООД; „Кей енд ес енерджи-2” ЕООД; „ВГ – 5” ЕООД; „Пиндиков” ООД; „Дончо Янев” ЕООД; „РПК Съгласие”; „БТК” ЕАД; ГРУ „Гимназия 1”.

В периода 10.04.2023 - 13.04.2023 от 09:00 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: с. Телериг, с. Бистрец, с. Крушари, с. Росеново, с. Паскалево, с. Северци, с. Ефр. Бакалово.

В периода 10.04.2023 - 13.04.2023 от 09:00 ч. до 16:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Добрич: блокове МИР 1, 2, 3, бул. "25-ти септември" № 17, 19, ул. "Армейска", ул. "Катюша".

В периода 10.04.2023 - 13.04.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Гр. Балчик – местност „Фиш – Фиш“; местност „Изгрев“; местност „Белите скали“; ул. „Христо Ботев“ – 23; ж. к „Балик“ – 4, 12, 21, 22, 24, 25, 26 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 10.04.2023 - 13.04.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Добрич – ул. „Алеко Константинов“ – 1 вх. А,Б; ул. „Алеко Константинов“ 2 вх. А, Б; ж. к „Балик“ – 27 вх. А, В, Г; ж. к „Балик“ – 30 вх. А, Б, Г; ж. к „Балик“ – 43 вх. А, Б; ул. „Бойчо Огнянов“ – 51; ул. „Боряна“ – 48 вх. А, В, Г, Д, Ж, З; ул. „Боряна“ – 46 вх. В; ул. „Боряна“ – 44; ул. „Боряна“ 42 вх. А; ул. „Боряна“ – 40; ул. „Брацигово“ – 3, 5, 8, 10, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 23, 25, 27, 35; ул. „Бяла река“ – 1, 2, 4, 5, 7, 8, 12; ул. „Гвардейска“ – 8, 9; ул. „Ген. Колев“ – 19, 28, 30, 39, 43, 45, 76, 78, 80, 82, 90, 92; ул. „Георги Измирлиев“ – 2; ул. „Димитър Ковачев“ – 40 вх. А, Б; 42; ул. „Добруджа“ – 13 вх. Б; ул. „Дора Габе“ – 2, 3, 4, 5, 6, 8; ул. „Екз. Антим“ – 5; ул. „Емона“ – 17; ул. „Захари Стоянов“ – 14, 16, 18, 25, 27; ул. „Захари Стоянов“ – 49 вх. А; ул. „Захари Стоянов“ – 51 вх. А, Б; ул. „Захари Стоянов “ – 53 вх. А, Б, В; ул. „Иван Вазов“ – 1, 3 вх. А, Б; ул. „Кирил и Методий“ – 32 вх. А, Б; ул. „Кр. Договор“ – 13 вх. Б; ул. „Любен Каравелов“ – 10 вх. А, Б, В, Г; 11; ул. „Марица“ – 1, 3, 4, 5, 11; ул. „Методи Кусевич“ – 2 вх. А, Б, В; ул. „Младост“ – 2; ул. „Орфей“ – 1, 2, 3, 6, 8, 10, 12; ул. „Сан Стефано“ – 1 вх. А, Б; ул. „Сан Стефано“ – 12, 14; ул. „Теменуга“ – 1; ул. „Тимок“ – 3 вх. В, Г, Д; ул. „Тимок“ – 8; ул. „Тодор Каблешков“ – 17; ул. „Трети март“ – 9 вх. А, Б; ул. „Трети мар т“ – 15 вх. А; ул. „Трети март“ – 16 вх. Д; ул. „Трети март“ – 18, 20; ул. „Христо Ботев“ – 1 вх. А, Б, В; ул. „Христо Ботев“ – 7 вх. А, Б, В; ул. „Христо Ботев“ – 46, 101 Село Дончево – ул. „Първа“; ул. „Втора“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. „Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; ул. „Единадесета“; ул. „Дванадесета“ Село Росеново – ул. „Първа“; ул. „Четвърта“; ул. „Седма“; ул. „Осма“; ул. „Осемнадесета“ Село Паскал ево – ул. „Първа“; ул. „Трета“; ул. „Четвърта“; ул. ‚Пета“; ул. „Шеста“; ул. „Осма“; ул. „Девета“; ул. „Десета“; ул. „Единадесета“; ул. „Дванадесета“; ул. „Тринадесет“; ул. „Петнадесета“; ул. „Седемнадесет“; ул. „Двадесет и първа“; ул. „Двадесет и четвърта“; ул. „Двадесет и седма“; ул. „Двадесет и осма“; ул. „Тридесет и първа“; ул. „Тридесет и пета“; ул. „Тридесет и шеста“; ул. „Тридесет и девета“ Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

В периода 10.04.2023 - 13.04.2023 от 08:30 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: Гр. Каварна – ул. „Александър Стамболийски“ – 35; бл. „Бизоне“; бл. „Боряна“; бл. „Добруджа“; бл. „Младост“; бл. „Република“; бл. „Русалка“; бл. „Свобода“; бл. „Чиракман“; ул. „Бузлуджа“ – 1, 4, 5, 6, 8, 9; ул. „България“ – 27, 34, 36, 42; ул. „Васил Левски“ – 12, 14; ул. „Добротица"; – 30, 32, 34; ул. „Дончо Стойков“ – 6, 8, 19, 21, 23, 25, 38, 40; ул. „Еренос“ – 1, 3, 5, 7; ул. „К – н Д. Добрев“ – 6, 7; ул. „Люлин“ – 27; ул. „Оборище“ – 5, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28; ул. „Патриарх Евтимий“ – 8, 9, 10, 11; ул. „Райко Даскалов“ – 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43; ул. „Сава Ганчев“ – 28; ул. „Сан Стефано“ – 14, 224; ул. „Цар Калоян“ – 39, 44, 46, 55; ул. „Царевец“ – 5, 8, 9, 11; ул. „Шипка“ – 9, 18, 20, 22, 24, 26, 30, 32, 34 Смущенията на електрозахранването ще бъдат в рамките на около 30 минути..

На 10.04.2023 от 09:00 ч. до 16:30 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Къмпинг Шабла и почивна станция на МС.

В периода 10.04.2023 - 11.04.2023 от 08:30 ч. до 09:00 ч. и от 16:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на оперативни превключвания на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Българево; к-с Русалка; Мидена ферма „Дълбока“; „Зеленка“; „Интерсел България ЕООД“; „Смарт Асес Сървисиз ЕООД“; „Русалка”; „Сидом” ООД; „ВяЕЦ Българево 1”; „ВяЕЦ Българево 2”;„УП 3”;„УП 26”.

В периода 10.04.2023 - 11.04.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, са възможни смущения на електрозахранването в района на: с. Българево; „Зеленка“; „Интерсел България ЕООД“; „Нефт и Газ“; обекти на нос Калиакра; „ВиК“.

В периода 10.04.2023 - 13.04.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна - местност „Старите лозя“ .

В периода 10.04.2023 - 13.04.2023 от 08:30 ч. до 17:00 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: гр. Каварна: ул. „Гурко“; ул. „Спартак“; ул. „Ал. Стамболийски“; ул. „Стефан Караджа“; ул. „Никола Вапцаров“.

В периода 10.04.2023 - 12.04.2023 от 08:30 ч. до 16:25 ч., поради извършване на неотложни ремонтни дейности на съоръженията за доставка на електроенергия, ще бъде прекъснато електрозахранването в района на: Част от с. Владимирово - част от ул. 20, ул. 21 и част от техните пресечни; част от с. Бдинци.

c