Общество

Хиляди чакат ред за регистриране на АГУ в Добрич

Денонощни опашки продължават да се извиват пред пунктовете за годишен технически преглед, лицензирани за проверка на автомобилите с газови инсталации в Добрич.

Десети ден, опашки от стотици чакащи автомобили продължават да са обичайна гледка в районите около пунктовете за извършване на годишен технически преглед, показа поредната репортерска проверка на Про Нюз Добрич.

Масово шофьорите бързат да получат документ, за да регистрират в КАТ допълнително монтираните в автомобилите си газови инсталации, с цел да избегнат санкция от контролните пътни органи.

Натовареността в четирите лицензирани пункта на територията на Добрич е съотносима спрямо бройката дневно подменяни в КАТ Добрич регистрационни талони – до 140. Това показа справката ни на място в сектор “Пътна полиция” в Добрич. Максималният капацитет на обслужващите гражданите гишета е за издаване на до 140 документа дневно. Същевременно, организацията в сектора е достатъчно добра и не се наблюдава струпване на много хора, тъй като чакащите получават пореден номер. На чакащите за подмяна на регистрационните талони се дават не повече от 140 номера дневно, като по този начин е избегнато потенциално напрежението между служителите в обслужващото звено и наредените на опашка собственици на автомобили.

По-различно стоят нещата пред пунктовете за годишен технически преглед /ГТП/. Тъй като монтиралите газови инсталации в автомобилите си са хиляди – на територията на областта, то и опашките пред пунктовете за ГТП са денонощни. В първите дни, след обявяването на акцията на МВР за засилени проверки на автомобилите с нелегалните газови системи, “чакащите бяха не повече от обичайната бройка (до 30-40/дневно)”, коментираха служителите в един от лицензираните пунктове за ГТП в Добрич. “От 19 февруари ситуацията е такава, каквато я виждате в момента – денонощни колони от чакащи. За щастие, нямаме никакви проблеми с клиентите – те помежду си правят организацията. Решили са да оставят по един дежурен да пази автомобилите през нощта, за да не губят ред”, сподели един от служителите в пункта за ГТП в Добрич.

Според чакащите собственици на автомобили, дневно успяват да бъдат проверени газовите системи на около 90 до 130 коли, в рамките на работното време. ‘Нямаме голям избор. Вземаме кой неплатен, кой болничен. От цялата област сме.”

За почти десетте дни от началото на кампанията, няколко хиляди от региона са успелите вече да регистрират допълнително монтираните в автомобилите си газови инсталации.

Пунктовете, сертифицирани за извършване на първоначален преглед на АГУ, на територията на град Добрич

От КАТ Добрич напомнят, че съгласно изискванията на Наредба I 45/2000 на МВР, всяка промяна на данните за вида на горивото на МПС следва да бъда отразена в регистрационния талон – в Част 1 и част 2. 

Вписването на промяната на вида на използваното гориво в сектор “Пътна полиция” Добрич се извърша в следния ред: 

  • Посещавате сектора ПП БЕЗ автомобил
  • Регистрацията се извършва чрез подаване на документи
  • ВАЖНО: Носете лична карта или пълномощно, в случай че представлявате собственика

Задължително трябва да бъдат представени:

  • голям и малък талон на МПС
  • валидна полица на застраховка “Гражданска отговорност”
  • документи за преминат годишен технически преглед на МПС и удостоверение/ протокол за първоначална проверка на монтираната газова уредба

Законът предвижда  направената промяна да бъда отразена в  срок, не по-късно от три години от първоначалната проверка на монтираната газова уредба.   

Таксата, която се заплаща за  преиздаване на регистрационните талони (голям и малък) е 20 лв. Можете да се заплати в банковия офис в сектор “Пътна полиция” или през ПОС терминал на гишето. Ако предпочетете да извършите плащането през банката, обслужваща сектор “Пътна полиция”, дължимата сума е 24 лв.

Проверките на територията на ОД на МВР Добрич  се извършват съгласно разпореждане от ГДНП.  Санкциите, предвидени в закона са регламентирани с чл.179 ал 1  от ЗДВП и гласят, че собственик или длъжностно лице, което допуска в движението по пътищата ППС , чиято конструкция е изменена без съответното за това разрешение се наказва с глоба в размер до 150 лв . 

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *