Култура Образование

Изграждане на младежки културни сътрудничества обединява ВУМ и партньори от пет държави

В началото на месец април предстои реализацията на първата пилотна сесия по проект „Building Intercultural Competences“ (Изграждане на междукултурни компетенции), по който Висше училище по мениджмънт – Варна /ВУМ/ е в консорциум с представители от още 5 европейски държави – Малта, Гърция, Италия, Северна Македония и Португалия, информираха от ръководството на ВУМ.

Партньорите в проекта са от цяла Европа – Висше училище по мениджмънт – Варна (България), Международна фондация Cross Culture (Малта), Интер Алия (Гърция), Учебен център за насърчаване на човешкото развитие Demostene (Италия), Асоциация за устойчиво развитие SFERA – International (Северна Македония) и Асоциация Check-in (Португалия). Всяка организация в рамките на консорциума работи с млади хора с различен културен произход, както и с други младежки организации на международно ниво. Комбинирането на опита и уменията на партньорите ще гарантира създаването на иновативни инструменти за изграждане на междукултурните компетенции на младите хора.

Идеята за създаване на проекта се поражда от необходимостта за повишаване осведомеността на младите хора за значението на междукултурната комуникация и взаимното разбирателство. В сравнение с миналото светът днес е глобално свързан и в много случаи на младите хора се налага да напуснат обичайната си зона на комфорт и да изследват различни нови страни и дестинации в рамките на своето обучение, работа и дори пътуване с цел туризъм. Това създава нови мултикултурни среди на места, които традиционно са монокултурни. В тези условия, Европейският континент е изправен пред големи предизвикателства при насърчаване на социалното включване и културното многообразие като основни ценности, които обединяват държавите-членки. Building Intercultural Competences (BIC Project) е двугодишен европейски проект, финансиран по програма „Еразъм+“ в рамките на договор № 2019-1-BG01-KA205-062110, който има за цел да помогне на младите хора да разберат значението на социалното включване и културното многообразие и да изградят междукултурни компетенции. Това би било от полза да преодолеят потенциалните проблеми, причинени от стереотипното мислене, неразбирането и игнорирането на нуждите на другите.

Чрез проучване и споделяне на добри практики и иновативни методи и стратегии за справяне с предизвикателствата в мултикултурна среда за младежките организации и преодоляване на културния шок, стереотипите, предразсъдъците и дискриминацията чрез междукултурна комуникация и диалог между младите хора, проектът ще насърчава споделените европейски ценности. По проекта ще се създадат два интерактивни онлайн наръчника и организират шест местни дебата, две пилотни сесии и една мобилност на младежи.

Първата пилотна сесия ще се проведе на 3 април 2020 г. в Атина, Гърция.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *