Общество

Засилиха контрола в строителството в област Добрич

След края на летния туристически сезон Дирекция „Инспекция по труда“ в Добрич пренасочи допълнителни екипи за извършване на проверки в строителството, съобщават от там. Данните от контролната дейност показват, че въпреки засиления контрол в сектора от няколко години, той продължава да бъде рисков както по отношение на безопасността на труда, така и при законосъобразното възникване на трудовите правоотношения, работното време и почивките.

Предвид идентифицираните рискове при извършване на строително-монтажни работи, по проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ са разработени онлайн инструменти за оценка на риска, кодекси за добри практики и др., които са свободно достъпни на сайта на проекта / http://projects.gli.government.bg/. Освен за оценка на риска, инструментите могат да бъдат използвани и за инструктажи и обучения. По проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“ са назначени помощник-инспектори, които могат на място да демонстрират на работодателите функционалностите на инструментите. Двата проекта са финансирани съответно през първия и през втория програмен период на оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Контролът по спазване на трудовото законодателство в дейност „Растениевъдство“ остава  приоритет за Дирекция „Инспекция по труда” в Добрич, тъй като тя е рискова по отношение на възникването на трудовите правоотношения и по осигуряването на безопасност и здраве при работа. Приоритет се дава и на непълнолетните.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *