Петък, 19 юли 2024

19.07.2024

Последвайте ни

Санират по проект сградата на училището и детската градина в село Батово

Проектът на Община Добричка за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Основно училище „Отец Паисий“ в с. Батово е финансиран по договор с Държавен фонд „Земеделие“. Той предвижда реконструкция на общинската сграда на основно училище „Отец Паисий“ и детска градина „Зорница“ в село Батово. Целта е повишаване на нейната енергийна ефективност, подмяна старата отоплителна система с термопомпена системата за отопление и охлаждане, подмяна на осветлението с енергийно ефективно такова и изграждане на фотоволтаична електроцентрала за собствените нужди на ОУ „Отец Паисий“ и ДГ „Зорница“.

Проектът главно е насочен към създаване на условия за предоставяне на съвременно и конкурентно професионално образование чрез подобряване и модернизиране на образователната инфраструктура.

Одобрена безвъзмездна стойност на проекта е 806 220,31 лв. Проектът трябва да завърши до 15 септември 2025 година.

c