Сряда, 19 юни 2024

19.06.2024

Последвайте ни

Подготовката за летния сезон в Кранево обсъдиха при областния управител на Добрич

Бяха набелязани мерки за превенция, за да се гарантира безопасния летен отдих на туристите в курортното селище

Областният управител на Добрич Йорданка Костадинова проведе работна среща, на която с представители на институции и председателя на Обществен съвет по туризъм Кранеа в с. Кранево –  Даниела Пеловска, бяха обсъдени проблеми и набелязани мерки за осигуряването на безопасен туристически сезон в курортното селище. На срещата присъстваха ръководители на Регионална здравна инспекция, Областна дирекция безопасност на храните, ОД МВР Добрич, Областно пътно управление. На поканата не се отзоваха представители на Община Балчик и Басейнова дирекция „Черноморски район“. Пред присъстващите Д. Пеловска постави проблеми на хотелиерите и ресторантьорите от селото и сподели виждането на туристическия бранш, че трябва да бъдат предприети действия, с които да се гарантира безопасната работа на обектите и сигурността и здравето на туристите.

Основните проблеми, които поставиха Д. Пеловска бе чистотата на водите за къпане, чистотата на питейната вода, инфраструктурата, сигурността и контрол върху храните и отпадъците. Директорите на институции споделиха начина на контрол и заявиха готовност да съдействат при всеки подаден сигнал за съмнения в качеството на водите за питейно-битови нужди и къпане, както и при подадени сигнали за съмнения в храните. Представител на ОД МВР сподели в рамките на срещата, че отново ще бъде подписано споразумение и ще има през активните месеци полицаи от Румъния на територията на област Добрич. Георги Стратиев – началник на Областно пътно управление, заяви, че са предвидени изкърпвания в годишната програма за ремонти и предстои те да бъдат направени до началото на активния летен сезон.

Участниците в работната среща се споразумяха да обединят усилия и да работят съвместно по време на подготовката за активния летен сезон, за да се гарантират както здравето и безопасността на гостите на курортното село, така и тяхната сигурност. Областният управител пое ангажимент допълнително да постави въпроси, свързани с ремонти по инфраструктурата в селото пред Община Балчик, както и да проведе разговор с Басейнова дирекция „Черноморски район“ във връзка с ползването на собствени водоизточници от някои от обектите в Кранево.

c