Общество

158 възрастни и хора с увреждания от Добрич ще получават подкрепа в дома

Проект „Подкрепа в дома” стартира от януари в Добрич, съобщават от Общината. В него ще бъдат включени 158 възрастни и хора с увреждания от нашия град.

Патронажната грижа ще се предоставя пряко в дома на потребителите самостоятелно или комбинирано в рамките на до 2 часа на ден за срок от 12 месеца. Здравно-социалните услуги ще бъдат осъществявани от 4 медицински сестри, рехабилитатор, психолог, 20 домашни санитари. Ще бъдат предоставяни и психологическа подкрепа и консултиране.

Сред целите на проекта са подобряване качеството на живот и възможностите за социално включване на възрастни хора над 65 години в невъзможност от самообслужване и на лица с увреждания, повишаване  мотивацията на тези лица за независим и самостоятелен начин на живот, подкрепа за преодоляване на социалната изолация и предотвратяване на институционализацията и други.

Целевите групи, включени в услугата „Патронажна грижа” са:

  • – Лица на възраст над 65 години
  • – Лица с увреждания, притежаващи експертно решение на ТЕЛК
  • – Лица с хронични заболявания, нуждаещи се от продължително наблюдение и здравни грижи
  • – Лица след оперативна интервенция и след хоспитализация, нуждаещи се от краткосрочно наблюдение и здравни грижи

Проектът „Подкрепа в дома” е финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020. Общата му стойност е 390 045.12 лв., в това число разходи по линия на Европейския социален фонд в размер на 331 538.35 лв. и национално финансиране – 58 506.77 лв.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *