Водещи новини - дясно Общество

Общинският съвет отложи решението за кредит за довършване на блок “Добрич”

През януари ще се разгледа предложението за теглене на кредит от Общината с цел довършване на жилищен блок “Добрич”. Това реши днес Общинският съвет, който го отложи за януари.

В залата на Общински съвет всички изказали се съветници заявиха, че подкрепят завършването на блок “Добрич”, за да могат гражданите,  които са отчуждени преди повече от 30 години, са получат жилищата си.

Те изразиха притеснения относно поемането на общински дълг в края на мандата, както и за представените от администрацията количествено-стойностни сметки, оценка на общинската собственост в блока, както и други неясноти във връзка с довършването на блока.

Предложението на общинската администрация бе да се поеме дългосрочен дълг с цел финансиране на  реализацията на инвестиционен  проект „Изпълнение на строително-монтажни работи по довършване  на ЖБ „Добрич“ в размер до 2 500 000 лева, чрез провеждане на  процедура за избор на кредитна институция.

Посочено бе, че през периода 1981 г. – 1986 г., Община град Добрич е извършила отчуждаване на недвижими имоти, по реда на Закона за териториално и селищно устройство (отм.), със задължението да изгради жилищни блокове, в които да настани собствениците на отчуждени имоти. В следващите години общината е изградила блок „Добруджа“, в който са настанени част от правоимащите собственици. Оставащите правоимащи собственици следва да се настанят във все още строящият се жилищен блок „Добрич“ по ул. „Иван Пенаков“ в град Добрич. Общо 30 имота са предназначени за обезщетение на собственици, от които 24 апартамента и 6 магазина.

За периода от 2009 г. до 2014 г. за строителството на ЖБ „Добрич“ от Община град Добрич са вложени 3 009 485 лева, в т.ч – 827 568 лева, получен целеви трансфер от Министерство на финансите за частта, припадаща се за жилища, предназначени за обезщетение на собственици на отчуждени недвижими имоти.

През 2014 г., поради липса на финансов ресурс, строително-монтажните работи по изграждане на блок „Добрич“ са прекратени. През 2016 година, експерти от Община град  Добрич са направили анализ на състоянието на строежа и количествена сметка за необходимите дейности за завършване на ЖБ „Добрич“, според която нужни са още 4 500 000 лева.

По предложение на Министерството на регионалното развитие и благостройството и след анализ от юристи, се предлага строежът на жилищен блок Добрич да бъде завършен по възлагане на Общината от строително дружество/лице, което да получи възнаграждение по формата на право на собственост върху обекти в блока. Като за довършването трябва да се осигурят още до 2,5 млн. лева.

“В залата няма общински съветник, който да не смята, че завършването на блок “Добрич” е приоритет и да не иска да приключи цялата сага с обезщетяването на собствениците”, каза общинският съветник Иван Колев. Но, обърна внимание, че общинският дълг ще натовари допълнително общинския бюджет. И към момента дългът на Общината е около 7,2 млн. лева, а с новия ще достигне до 10 млн. лв. Затова той предложи, на база преизпълнението на собствените проходи, Общината със собствени средства да финансира довършването на блока. Той предложи още в бюджета за 2019 година да се задели ресурс от 1-1,5 млн. лв. за целта. И напомни, че Министерството на финансите ще възстанови около 40% от направените разходи за строителството на жилища. По този начин няма да се натоварна следващия Общински съвет с допълнителни разходи, а блокът ще може да се завърши за две години.

“Това е проблем, който трябва да се реши и гражданите да получат завършени обекти”, каза председателят на ПК по законност и обществен ред Зорница Михайлова. Тя съобщи, че комисията не е подкрепила докладната записка и иска отлагането й, за да се подготви актуализирана количествено-стойностна сметка, пазарна оценка на общинското имущество. Тя посочи, че в докладната записка няма яснота какъв ще е видът на процедурата за разпореждане с общинско имущество.

“От морална гледна точка е правилно от общинския бюджт през 2019 година да бъде заделен ресурс, който да покаже, че за нас – хората в тази зала, е приоритет в завършването на блок “Добрич”. Но, няма как ние да вземем решение, погасяването на което ще влезе в действие след изтичането на нашия мандат”, коментира Младен Матеев. Той предложи настоящият общински съвет да задели ресурс, за да стартира довършването. А, следващият мандат да вземе решение при какви условия да се осигури ресурс за завършването на блока. Той попита защо преди три години не е започнало търсенето на ресурси и варианти за решаване на проблема, който е приоритет за целия Общински съвет.

Според общинския съветник Мая Димитрова, посочената КСС на блока е в много завишен размер, тъй като не е изготвена сега, а през 2016 г. Затова и тя настоя за актуализирането й, както и за оценка на общинската собственост, като подчерта, че никой от съветниците не бяга от отговорност и е крайно време блокът да се доизгради. Тя настоя решението да се отложи за януари, за да се изясни докрай процедурата “няма как да гласуваме кредит, а след това да не знаем какво ще се случва”, каза тя. И добави, че, ако общинският съвет иска да работи в полза на гражданите, тябва да има тази яснота.  Тя предложи да се направи нова КСС, за пазарна оценка на общинската част и тогава да се прецизира размера на кредита. “Нека гражданите не остават с впечатление, че общинските съветници са тези, които пречат на довършването на блок “Добрич”

Завършването на блок Добрич за една година би било твърде тежко бреме за бюджета на коя да е община, коментари зам.-кметът Елка Димова. Спорд нея, заделянето на средства ежегодно поставя несигурност пред собствениците и пред фирмата-инвеститор. Теглейки целеви кредит даваме много по-голяма сигурност, че обектът ще бъде завършен, ако финансирането е осигурено целево. По думите й, дългосрочните дългове са нормален финансов инструмент, който не се влияе от мандати. По думите й, дългът ще може да се разпредели поносимо във всички следващи бюджети занапред.

Ние предлагаме КСС на базата на съществуващия проект, който е официален документ и на базата на протоколите на вече извършените работи, обясни зам.-кметът арх. Боян Коларов. По думите му, решението за кредит е поредната стъпка за завършването на строежа. Такава е и обръщането към лицензирана юридическа фирма, която да даде съвет как да се постъпи, за да се реши проблемът.

Според общинският съветник Герман Германов пък, ако блокът се прави със собствени средства, може още 30 години да не бъде завършен. Той предложи да се мисли в посока да се изясни нужната сума за завършване на блока и чрез поемане на общински дълг Общината сама да се ангажира с довършването на блока, а не да разчита на публично-частно партньорство.

Председателят на ПК по бюджет Атанас Атанасов съобщи, че комисията не е приела предложението, като посочи, че има доста неясноти по финансовата рамка и по концепцията как ще ес върви напред за решаване на проблема.  Той  дори предложи да се проведе извънредна сесия, за което по-късно внесе предложение, подкрепено и от други общински съветници.

Според председателя на Общинския съвет Иво Пенчев, цената за довършването на блока е повече, отколкото да се построи наново. Той посочи, че цената за придобиване е 1100 лева на кв. м, а го даваме по 800 лв./кв. м на инвеститора, според предварителната оценка, посочена от зам.-кмета.

Техен представител Галин Йорданов заяви: “За мен блок “Добрич” е изгубената съдба на две или три поколения, които не просто навремето бяха отчуждени, а изкарани от къщите си за 24 часа. По думите му, всяко отлагане скъсва нервите на хората, а някои от тях вече не са между живите. Отлагането във времето нас не ни устройва, заяви той.

Присъстващите в залата отчуждени собственици напуснаха залата недоволни, че решението се отлага за януари.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *