Бизнес Добрич

За 1 млн. лева бе купен теренът на „Знаме на мира” в Добрич

Подписан е договорът за продажба на бившия комплекс “Знаме на мира”  в Добрич.

От Община Добрич информираха, че е финализиран търгът за продажба на урегулиран поземлен имот ІV в кв. 815 по плана на централна градска част, отреден за обществено и делово обслужване. Теренът е с площ  от 13  341 кв. м.

Публичният търг с тайно наддаване се проведен на 5 октомври.

Инвеститорски интерес за покупка бе проявен от трима участници в търга. Началната тръжна цена бе 532 100 лева, определена от лицензиран оценител.

Първата оферта е била от 801 хил. лева, втората – 851 хил. лева и третата – 1 033 000 лева, предложени от спечелилия търга.

На 29 октомври е сключен договорът за продажба.

Теренът, предвиден в миналото за изграждане на комплекс “Знаме на мира”, е бил изоставен и е много занемарен.

Follow Me:

Related Posts