Образование

Интерактивни методи в екологичното образование в детска градина в Добрич

Децата от Детска градина №10 „Слънчице” участват в проект „В страната Eкология с интерактивна технология”, който се финансира по програма ПУДООС към Министерство на околната среда и водите, съобщиха от учебното заведение.

Проектът е насочен към  въвеждането на съвременните интерактивни методи за обучение и екологично възпитание на децата от предучилищна  възраст.

Процесът на обновление на учебно-дидактичната база с интерактивни компютърни технологии  е насочен първо към повишаване подготовката и квалификацията на учителите и развитие на техните личностни и професионални качества и второ – за развитие на рефлексията, възбуждане на емоциите, възприятията и преживяванията на децата, изграждане на качества, умения и получаване на знания по пътя „Учене чрез преживяване”.

Интерактивните методи поставят педагозите и децата в ситуации на постоянно обсъждане, изразяване на собствено мнение, развитие на способностите, многократно упражняване, вземане на решения по определен проблем, формиране на индивидуален стил на взаимодействие. Те повишават интереса и мотивацията на децата за учене. Проектът ще модернизира преподавателските практики чрез по-широко използване на новите технологии и осигуряване на достъп до мултимедийно образователно съдържание.

Крайна цел е подобряване на качеството на предучилищното образование чрез въвеждането на съвременните интерактивни методи за обучение и екологично възпитание на децата.

В рамките на проекта вече е  обособен кът в една от занималните на детската градина, там е инсталирана интерактивна дъска и мултимедиен проектор. Това съвременно решение ще създаде повече възможности за учене чрез взаимодействие, като учителят по-лесно ще следи индивидуалната работа на децата. В интерактивния кът ще създадат допълнителни възможности за въвеждането на интерактивни методи на преподаване – така е реализирана първата дейност по проекта.

Основната цел на проекта е формиране на екологична култура у децата чрез по-близък контакт с природата, обогатяване и затвърдяване на екологичните знания  с използване  възможностите на интерактивната дъска.

Ще се проведе конкурс за изработване на еко-герой на проекта от природни материали. Той ще се използва за оценяване знанията на децата в интерактивните игрите с подходящо изражение (весело или тъжно);

Ще се проведе екскурзия до местността “Дъбовете“ за наблюдение на растителни и животински видове, и събиране на природни материали за изработване на играчки и хербарии. „Малките изследователи“ вече събраха и хербаризираха различни видове насекоми и растения, които ще бъдат заснети и  подредени  в електронен албум и качени в интернет пространството.

Предстои „малките  лесовъди“ да засадят растения за оформяне на лабиринт в двора на детската градина, за игри по ориентиране на открито.

По време на проекта ще бъдат  разработени интерактивни дидактични игри на екологични теми, съобразно възрастта на децата и  игри за деца със СОП.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *