Водещи новини - дясно Добричка Образование

Обявиха отличените за 24 май – учители, ученици и читалища в община Добричка

В навечерието на 24 май, Община Добричка обяви отличията си за учители, ученици и читалища през 2020 година.

В навечерието на Деня на българската просвета и култура Община Добричка обяви  директори на учебни заведения, учители и ученици, които ще бъдат отличени през 2020 година. От общината подчертават, че отдават дължимото на просветата и културата, които са били и са сред основните им приоритети.

Четирима са отличените ръководители на учебни заведения:

 • Ивелина Тончева – директор на Средно училище  „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит
 • Евелина  Тонева – директор на ОУ „Стефан Караджа“ в с. Житница
 • Димка Петрова – директор на детската градина в с. Владимирово
 • Светлана Стоянова – директор на детската градина в с. Ловчанци

18 са учителите от 11 училища в населените места, чиито усилия в дългогодишната им педагогическа практика ще бъдат адмирирани по случай 24 май. Те ще бъдат наградени от кмета Соня Георгиева с плакет „За принос към просветата и културата“.

Отличните ученици, които ще получат грамота и предметни награди, са 17 от Стожер, Смолница, Победа, Ведрина и Овчарово.

13 са читалищата, които в навечерието на най-светлия празник в България, получават отличия от кмета на Община Добричка Соня Георгиева. Мотивите – за дългогодишна културно-просветна дейност, за поддържане огъня на знанието, за развиване на българските традиции и обичаи, за принос в опазването, съхранението, популяризирането и развитието на добруджанския фолклор, за достойно представяне на Община Добричка в общински, регионални, национални и международни културни прояви.

Всички наградени читалища честват през 2020-а годишнини от създаването си. Повечето от културните институции отбелязват 80-годишни юбилеи, НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1900г.” в с. Ф.Дянково празнува 120 години от създаването си, а НЧ „Г.С.Раковски-1920 г. “ в с. Златия –  100 години.

Поименен списък на отличените:

Директори на учебни заведения

 • Ивелина Пейчева Тончева – директор на Средно училище  „Никола Вапцаров“ – с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за признат авторитет сред учителската колегия, отговорност и доказани организационни умения за работа в екип.
 • Евелина Вичева Тонева – директор на ОУ „Стефан Караджа“ – с.Житница – за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност, отговорност и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип, активно участие в регионални и общински мероприятия.
 • Димка Божанова Петрова  – директор на детска градина в с.Владимирово – за дългогодишна педагогическа дейност, признат авторитет сред учителската колегия и родителската общност, отговорност и инициативност, доказани организационни умения за работа в екип.
 • Светлана Събева Стоянова – директор на детска градина в с. Ловчанци – за цялостен принос в дейността на детската градина; за дългогодишен труд и висок професионализъм; за активно участие в регионални и общински мероприятия.

Учители:

 •      Мария Николова Атанасова – старши учител по математика в прогимназиален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за дългогодишен труд и висок професионализъм в преподаването и възпитанието на учениците. Ползва се с висок авторитет сред педагогическия колектив, ученици и родители.
 •      Йордан Василев Иванов – старши учител в прогимназиален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за всеотдаен принос в организиране и провеждане на извънкласни изяви на учениците.
 •       Румяна Стоянова Димитрова – учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение по специалността „Шивачество“ в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа.
 •       Събина Иванова Христова – Стоянова – учител по професионална подготовка в професионалното образование и обучение по специалността „Шлосерство“ в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа.
 •      Невал Нуридин Ибрямова – старши учител в прогимназиален етап в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с.Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за прилагане на иновативни методи и похвати и постигане на добри резултати в учебно-възпитателната работа. За отлично представяне на нейни ученици на областни и регионални конкурси.
 •       Таня Сашева Иванова  – учител в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с.Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на извънредно положение в страната, свързано с разпространението на СОVID-19. За активно участие в организиране и провеждане на общоучилищни мероприятия.
 •       Живка Тодорова Енчева – старши учител в начален етап в Средно училище „Никола Вапцаров“ в с. Карапелит – за всеотдайна и последователна професионална дейност; за активно участие в осъществяването на обучение от разстояние в условията на извънредно положение в страната, свързано с разпространението на СОVID-19. За активно участие в организиране и провеждане на общоучилищни мероприятия.
 •      Еленка Иванова Петрова – старши учител в начален етап в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Батово – за постигнати резултати в учебно-възпитателната работа; за цялостен и всеотдаен принос в дейността на училището; за дългогодишен труд и висок професионализъм; принос в задържането на учениците в училището и доказан авторитет сред родителската общност в с. Батово и с. Одърци.
 •       Руска Георгиева Йорданова – старши учител в начален етап в Основно училище „Стефан Караджа“ в с. Житница – за последователна и целенасочена работа за ограмотяване на ученици в начален етап, за ефективно прилагана организация на учебния ден за личностно развитие и развитие компетентностите на учениците, за отговорна синдикална дейност в училище.
 •    Галина Пенева Василева – старши учител в прогимназиален етап – математика и информационни технологии, в Основно училище „Стефан Караджа“ в с. Житница – за активно участие в осъществяване на обучение от разстояние, за постижения в методиката на преподаване и използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, за целенасочена работа с ученици за достойно представяне на училището на редица празници и конкурси.
 •    Лиляна Ненчева Гроздева – дългогодишен учител  в Основно училище „Климент Охридски“ в с. Смолница – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и в подготовката и представяне на учениците на празници и извънкласни изяви.
 •    Станка Божидарова  Иванова – старши учител в начален етап в Обединено училище „Пейо К. Яворов“ в с. Стефаново – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес, организиране на училищни тържества и активно участие в извънкласни изяви, подготовка и представяне на учениците от IV клас в IV Областен конкурс-рецитал „За да я има България“. Поддържа много добра комуникация с родители и винаги намира съдействие от тяхна страна.
 •    Релен Гюрсел Февзи  – учител в начален етап в група за целодневна организация на учебния ден  I-IV клас  в Обединено училище „Пейо К. Яворов“ в с. Стефаново – за активно участие в извънкласни изяви, организиране на училищни тържества и тематични изложби в училище. В педагогическия екип изгражда климат на сътрудничество и подкрепа.
 •    Мария Георгиева Чакърова – старши учител I-IV клас в Основно училище „Васил Левски“ в с. Хитово – за активно участие в проекти, които целят подобряване резултатите на учениците – проект „Твоят час“, „Подкрепа за успех“ и др., допринася със своята работа за авторитета на училището сред родителите и общността.
 •    Женя Стоянова Величкова – учител прогимназиален етап в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес.
 •    Росица Желева Иванова – учител начален етап в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и участие в национални проекти.
 •    Доротея Русчева – учител I-IV клас в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Дончево – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес и участие в творчески конкурси.
 •    Камелия Бориславова Димитрова – старши учител в начален етап в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Ведрина – за постигнати много добри резултати в учебно-възпитателния процес.

Ученици:

 • Есин Невин Реджеб – ученичка от V клас в Основно училище „Климент Охридски“ в с. Смолница – за отличен успех и участие в извънкласни изяви. Участие в IV областен конкурс – рецитал „За да я има България“ – 2020 г. гр.Добрич
 • Зоя Заблоцка  – ученичка от ІV клас в Основно училище „Климент Охридски“ в с.Смолница – за отличен успех и участие в извънкласни изяви. Участие в IV областен конкурс-рецитал „За да я има България“ – 2020 г. гр.Добрич
 • Иван Златинов Иванов – ученик от ІII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за много добри обучителни резултати, активно участва в дейностите по проект „Подкрепа за успех“.
 • Ангел Иванов Ангелов – ученик от  ІV клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за много добри обучителни резултати, активно участва в дейностите по проект „Подкрепа за успех“.
 • Руска Асенова Росенова – ученичка от V клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.
 • Габриела Николчева Йовчева – ученичка от VII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.
 • Кристина Руменова Борисова – ученичка от VIII клас в Обединено училище „Добри Войников“ в с. Победа – за активно участие в дейностите на групите по занимания по интереси към Наредба за приобщаващото образование.
 • Калоян Великов Василев – ученик от VII клас в Основно училище „Св. св. Кирил и Методий“ в с.Ведрина – за отличен успех и участие в извънкласни изяви.
 • Константин Мариянов Георгиев – ученик от VII клас в Основно училище „Отец Паисий“ в с.Овчарово – за активно участие в училищни, общински и областни състезания и конкурси.
 • Тимур Ерсинов Адемов – ученик от VII клас в Основно училище „Отец Паисий“ в с. Овчарово – за активно участие в училищни, общински и областни състезания и конкурси.
 • Георги Веселинов Георгиев – ученик от VII клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с.Стожер – за много добър успех и специална награда за оригиналност в конкурс за рисунка „Доброто в нас“ и 2-ро място в конкурс за есе „Агресията – проява на сила или слабост“.
 • Тулче Демирова Георгиева – ученик от VII клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за много добър успех и участие в конкурс за рисунка „Доброто в нас“.
 • Златина Стоянова Петрова – ученичка в ІV клас  в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 • Флорена Жекова Красимирова – ученичка в I клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 • Борислав Атанасов Петков – ученик във II клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 • Мерве Демирева Станчева – ученичка в V клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за отличен успех.
 • Димитър Мирославов Димитров – ученик в VI клас в Основно училище „Христо Ботев“ в с. Стожер – за много добър успех.

Читалища:

 •      НЧ „Груди Филипов-1940г.” с. Божурово (80 години)
 •       НЧ„Георги Тодоров-1940”с.Владимирово (80 години)
 •       НЧ „Св. св. Кирил и Методий-1900г.” с. Ф.Дянково (120 години)
 •       НЧ „Гео Милев-1940 г.” с. Житница (80 години)
 •       НЧ „Светлина-1940  г.” с. Ловчанци (80 години)
 •       НЧ „Захари Стоянов-1940г.” с.Овчарово (80 години)
 •       НЧ „Просвета 1940 г.”   с. Плачидол (80 години)
 •       НЧ „Свобода 1940 г.”    с. Стожер (80 години)
 •       НЧ „Д. Паскалев-1940 г.” с. Росеново (80 години)
 •    НЧ „Асен Златаров-1940 г.” с.Стефан Караджа           (80 години)
 •    НЧ „Просвета-1940 г.”  с. Хитово  (80 години)
 •    НЧ „Просвета-1940 г.”  с. Царевец (80 години)
 •    НЧ „Г.С.Раковски-1920 г. “ с. Златия (100 години)

Снимка: БНТ

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *