Здраве Общество

Пети ден без опасно замърсен въздух в Добрич

За пръв път от началото на зимата, в пет поредни дни, измервателните станции в централната зона на град Добрич отчитат стойности на замърсеност с фини прахови частици на въздуха – окуражително близки до оптималните допустими. Според сензорите на петте монтирани измервателни станции на Аirbg в града, пиковите стойности продължават да са главно в ранните сутрешни часове (между 7 и 9 часа), в следобедните часове (между 14 и 16 часа) както и във вечерните (след 21 часа), но вече в пъти по-ниски от измерваните допреди 8-и март 2020 година.

Единствено около полунощ на 17 март, една от станциите е отчела нива на замърсеност – до 4 пъти над максимално допустимата, при това само за около два часа. От графиката се вижда, че има рязък спад в максималните показания – главно след 13 март.

Налага се да направим кратко разяснение заради многото запитвания, свързани с измерването и показанията на отделните станции, разположени в различни части на града:

Според Наредба №12 от 15 юли 2010 г. (обн. ДВ, бр. 58 от 30 юли 2010 г.), са определени норми за пределно допустими концентрации /ПДК/ за фини прахови частици. Въведените ПДК целят предпазване от техния вреден ефект върху здравето на хората и околната среда. Регламентирани са следните стандартни норми за фини прахови частици:

ФПЧ10 – това са т.нар. по-едри фини прахови частици. Тяхната средно-годишна норма е 50 мкг/м3, като според Наредбата, тя не бива да бъде превишавана повече от 35 пъти годишно. На графиката техните показания са оцветени в оранжево.

ФПЧ2.5 – това са най-фините прахови частици. Тяхната средно-годишна норма е 25 мкг/м3 . На графиката техните показания са оцветени в зелено.

Графичната скала определя с 0 (нула) нивото на чист въздух. До показания +25 – това са максимално допустимото ниво на ФПЧ 2.5. Според общоприетата европейска норма, показанията над тази стойност се считат като особено опасни за човешкото здраве.

Същото се отнася за ФПЧ10, като тяхното максимално допустимото ниво, на скалата е отбелязано с до +50. Показанията над тази стойност се приемат като особено опасни за човешкото здраве.

Примерна графика от сензор №9716 в гр, Добрич – за десетдневен период (8 – 18 март 2020 г.)
Прогнозни данни за замърсяването с фини прахови частици на 21 март – НИМХ
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *