Водещи новини - дясно Регионални - начална Туризъм Шабла

В Шабла придават художествена стойност на природните забележителности

Допълнителна художествена стойност на природните забележителности на територията на община Шабла придава изградената малка инфраструктура по новосъздадени по проект туристически пътеки.

Това става по трансграничния проект JOYRIDE „Общи ресурси и инициативи, посветени на околната среда“, финансиран по Програма ИНТЕРРЕГ V-A Румъния-България 2014-2020 г. Партньори по него са кметствата Аджиджа и Бъняса от район Констанца, Румъния, и  общините Шабла и Берковица от България.

Общо за мрежата са разработени 13 туристически пътеки, по които е изградена малка инфраструктура. На територията на община Шабла са  монтирани 10 пейки, 10 кошчета за отпадъци и 17 стойки за информационни табели. Те са изработени като пластики – произведения на изкуството. Дело са на професори от Националната художествена академия в София.

Всички те са разположени на живописни места по четирите  еко маршрута, които Зеленият образователен център разработва и популяризира на територията на община Шабла.  Целта е чрез тях да се даде стимул за доброто управление на съществуващите или бъдещите дейности на всички, работещи в сферата на туризма.
Основната цел на проекта е популяризиране на местния туристически потенциал чрез свързване в трансгранична мрежа на четири местни туристически информационни центъра и осъществяване на подкрепа на местния туристически бранш за увеличаване на компетенциите му при предоставяне на услуги в сферата на туризма. Бюджетът на проекта е 506.313 Евро, а продължителността – 18 месеца (септември 2019 – март 2020).

Проектът е вече към своя край и като постигнати продукти, отчита следните резултати:

 • Разработени са разнообразни елементи за популяризиране на проектната територия:
  • уеб страница на TIN JOYRIDE NETWORK
  • JOYRIDE туристическа карта
  • JOYRIDE туристически пътеводител
  • 4 бр. фотографски портфолиа
  • проектно LOGO
 • Проведени са 3 обучителни посещения в Румъния, Шабла и Берковица, 2 Еко рейнджър лагера в Румъния и Берковица и 1 Еко рейнджър форум в Шабла
 • Извършени са проучвания / анализи на партньорските територии и са разработени няколко стратегически документа, целящи подпомагане провеждането на политики в областта на туризма по райони и общо за партньорската мрежа. Това са:
  • Обща оценка на потенциала за устойчив туризъм във всяка партньорска област
  • Обща стратегия за устойчив туризъм; 4 местни плана за прилагане на устойчив туризъм на туристическата информационна мрежа
  • 4 маркетингови планове
 • За развитието на капацитета на местните туристически предприемачи, във всяка една от четирите партньорските територии, са проведени инструктивни семинари за стандартите ISO14001: 2015 и сертифициране на екотуризма.
Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *