Тервел

Обявиха конкурс за директор на Бюрото по труда в Тервел

Конкурс за длъжността директор на дирекция „Бюро по труда” в Тервел обяви Агенцията по заетостта. Длъжността е свързана с ръководство, планиране, организиране, контролиране и координиране на цялостната дейност на ДБТ, с оглед непосредственото реализиране на услугите, които предлага – насърчаване и подпомагане на заетостта, професионално информиране и консултиране, обучение за придобиване на професионална квалификация на безработни и на наети лица и т. н.

Кандидатите за директор на ДБТ – Тервел трябва да притежават образователно-квалификационна степен магистър. Изисква се минимум 4 години  професионален опит, който трябва да е в областите ръководство, планиране, организиране, контролиране и координиране на администрация и/ или структурно звено. Кандидатите за директор трябва да притежават знания в областта на труда и трудовите отношения, администрацията и служебните правоотношения, пазара на труда и безработицата; икономическия анализ и нормативната уредба, касаеща дейността на Агенцията по заетостта и дирекциите „Бюро по труда”.

Follow Me:

Related Posts

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *