Неделя, 03 декември 2023

03.12.2023

Последвайте ни

Желаещите да проверят своя ХИВ статус могат да го направят в кабинета на РЗИ Добрич

Всички желаещи да проверят своя ХИВ статус могат да го направят в Кабинета за анонимно и безплатно консултиране и изследване за СПИН (КАБКИС), който работи към РЗИ Добрич, припомнят от Инспекцията във връзка с днешния Световен ден за борба срещу СПИН. Работното време на кабинета е всеки ден от понеделник до петък, от 9.00 до 16.00 часа.

РЗИ Добрич организира и провежда лекции, обучения и викторини на теми: „Превенция на ХИВ/СПИН и СПИ“, „Превенция на рисково сексуално поведение“, както и предоставя здравно-образователни материали и презервативи, осигурени от Инспекцията, в учебните заведения на територията на областта, съвместно с Местните комисии за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

По данни на СЗО близо 38,4 млн. души в света живеят с ХИВ/СПИН, като броят на новоинфектираните лица през 2021 г. е 1,5 млн., а смъртните случаи са 650 000. В световен мащаб през 2021 г. 75% от живеещите с ХИВ получават антиретровирусна терапия.

От 1986 г. до 25.11.2022 г. в България са регистрирани общо 4 020 лица с ХИВ инфекция, съобщават от Министерството на здравеопазването. От началото на 2022 г. са открити нови 299 ХИВ – позитивни лица. Запазва се тенденцията от последните години броят на новорегистрираните  мъже да е по-голям от този на жените. Съотношението мъже/жени и през настоящата година продължава да нараства – 1,8:1.

По предварителни данни в страната над 232 088 лица са изследвани за ХИВ през първите десет месеца на годината.

По път на инфектиране се запазва тенденцията от последните години. 94% от новите случаи с ХИВ – инфекция са се инфектирали по сексуален път (33% са мъже, които са имали сексуални контакти с други мъже и 61% са лица с хетеросексуални контакти). От всички новорегистрирани 4,7% са инфектирани при инжекционна употреба на наркотици.

Най-засегната е възрастовата група 30-39 г., следвана от възрастовата група 40-49 г. – 29 % и 20-29 г. – 16%.

Географското разпространение показва, че по-голямата част от новоинфектираните с ХИВ са предимно в големите градове: София град – 30%, Пловдив, Бургас и Варна – съответно по 12%. Близо 30,1% от новите случаи през 2022 г. са чужди граждани от различни региони на света.

c