Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Земляческа среща събра над 200 души в с. Калина в община Генерал Тошево

Кръшни хора и много настроение белязаха третата земляческа среща в с. Калина, на която присъстваха повече от 200 жители и гости на живописнотото село край Генерал Тошево.

Сред гостите бяха кметът на Община Генерал Тошево Валентин Димитров, зам.-кметът Румен Мунтянов и Маргарита Великова – нач.- отдел „Култура, вероизповедания и интеграция“.

Валентин Димитров се обърна с поздрав към всички присъстващи. Той им пожела да носят в сърцето си село Калина, Добруджа и България, където и да се намират по света. Бе отслужен водосвет за здраве от отец Петър.

Най-ранен писмен документ за това село се открива от 1573 г., в известния турски данъчен регистър на овцевъдите (джелепкешаните). Записано е с името Емирлер. През 1676 г. в селото е имало 12 къщи. В началото на XX век с указ населеното място е преименувано на Калина.

Читалището в село Калина е създадено през 1965 г., като съществува и до днес. В него се развива изключително активна дейност, като акцент се поставя върху културният обмен между новодошлите английски граждани и местните хора. 

c