Сряда, 29 ноември 2023

29.11.2023

Последвайте ни

Завършиха първите магистри на съвместната програма на УНСС и УниКредит Булбанк "Количествени финанси"

Студенти от специалността "Количествени финанси" защитиха успешно своите магистърски тези. Единствената по рода си специалност е в партньорство с УниКредит Булбанк. Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е първият в България, който съвместно с банката предлага на студентите възможност да изучават тази магистърска програма, съобщи пресцентърът на висшето училище.
Специалността "Количествени финанси" се предлага в редица водещи университети в света, като Baruch College, City University of New York, Princeton University, Columbia University, University of Washington, University of Strathclyde, UK, Glasgow. Разработената магистърска програма от катедра "Финанси" и катедра "Статистика и иконометрия" отговаря на най-новите тенденции в търсенето на добре подготвени финансови специалисти от работодателите и е в съответствие с водещите световни стандарти.
На защитата доц. д-р Гергана Михайлова-Борисова, заместник-ръководител на катедра "Финанси", каза, че завършилите специалност "Количествени финанси" получават теоретични знания и практически умения за прилагането на статистически и финансов анализ и са сред най-търсените специалисти в областта на финансите. "Те имат възможност за успешна професионална реализация като финансови анализатори в търговски и инвестиционни банки, пенсионни фондове, взаимни и хедж фондове, застрахователни компании, одиторски фирми, инвестиционни посредници и финансови къщи. Уменията на финансовите анализатори позволяват и по-тясна специализация в специфични финансови области, които включват управлението на риска, търговия на финансови инструменти по алгоритъм, управление на активи", добави доц. Борисова.
Борислав Бангеев, главен директор "Корпоративно банкиране" и член на Управителния съвет на УниКредит Булбанк, посочи, че партньорството между двете институции ще осигури и по-добри шансове за кариерно развитие, и за реализация на студентите, както и срещи с експерти.
 
 

c