Сряда, 27 септември 2023

27.09.2023

Последвайте ни

Заседава Общинският съвет на Добрич – вижте акцентите

Създаване на Временна комисия във връзка с развитието на АЕМО „Стария Добрич“ е една от точките в дневния ред на днешното редовно заседание на Общинския съвет на Добрич. Предложението е на съветниците от БСП и е свързано със затварянето на няколко обекта в комплекса и необходимост от решения за бъдещето му.

Съветниците трябва да дадат на съгласие на „Диагностично консултативен център – I Добрич“ за закупуване на дълготраен материален актив - котел за отоплителна инсталация.

На сесията ще се определят представители на Община град Добрич в комисиите за изработване на областна здравна и аптечна карта.  

Приемане на отчет за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2021 година и Общинска програма за закрила на детето за 2022 година е друга точка от дневния ред на заседанието.

Съветниците ще изслушат писмени отчети за дейността на общинските предприятия за периода 01.01.2022 г. – 31.03.2022 г.

c