Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

Започва кампанията „Супер фермер“

Кампанията „Супер фермер“ , организирана от министерствата на земеделието и на образованието, стартира на 26 октомври, съобщават от МЗХГ . Инициативата е продължение на миналогодишното издание и е насочена към учениците от професионалните гимназии по селско стопанство. Тя има за цел да подкрепи младите хора, които на този етап правят своя избор на професионално развитие.

Предвид епидемиологичната обстановка в страната, тази година кампанията ще се проведе само под формата на конкурс на тема: „Моето стопанство 2“. В него всеки ученик, обучаващ се по специалности от професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ от IX до XI клас, може да представи своята идея за стартиране на бизнес в областта на земеделието.

Проектите на участниците ще се оценяват от жури, а за победителите в конкурса са предвидени награди. Критериите, на които трябва да отговарят, са: избор на тема на идейния проект и формулиране на идеята; ясна и точна обосновка на идеята, която включва актуалност и реалистичност (проучване на пазара във връзка с реализацията на проектната идея); внедряване и използване на иновации; използване и въвеждане на дейности и методи за опазване на околната среда или за хуманно отношение към животните; социален ефект - разкриване на работни места и интеграция на хора с увреждания.

Крайният срок за подаване на заявления за участие е до 26-ти ноември на e-mail: SF@mzh.government.bg.

c