Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Закупуват офис техника и компютри за Медицинския център и Общината в Тервел

Обществена поръчка за доставка на компютърна и офис техника и преносими компютри за нуждите на Медицинския център и Общината в Тервел обяви местната администрация. Тя е на прогнозна стойност 16 764 лева с включен ДДС. Начинът на възлагане е публично състезание.

Обществената поръчка е в две обособени позиции. Първата е за доставка на настолни компютри, принтери и мултифункционално устройство за Медицинския център. Трябва да бъдат доставени седем компютъра, като всеки от тях да е в конфигурация компютър, монитор, клавиатура, мишка, с операционна система. Принтерите трябва да бъдат два – лазерни, със софтуер за инсталиране. Необходимо е да бъде доставено едно мултифункционално устройство със софтуер за инсталиране.

Втората обособена позиция е за доставка на осем преносими компютъра за Община Тервел. Всеки от тях трябва да е с операционна система.

Доставената компютърна и офис техника трябва да е фабрично нова. Обществената поръчка предвижда и гаранционната й поддръжка по време на гаранционния срок.

Крайният срок за подаване на офертите е 13 юли.

c