Четвъртък, 30 март 2023

30.03.2023

Последвайте ни

За работещи деца на полето ще следят трудови инспектори

Активизира се контролът в селското стопанство във връзка с прибирането на есенните култури и старта на учебната година, съобщават от дирекция «Инспекция по труда» в Добрич. При проверките, освен за законосъобразно полагане на труд, специално ще се следи за непълнолетни лица на полето. Въпреки че Инспекцията по труда няма задължение да се намесва, когато непълнолетните не работят, ще бъдат използвани всички възможности, за да бъдат подпомогнати усилията на държавата в лицето на Министерството на образованието и науката за връщането и задържането на децата в училище. Във всички установени случаи ще се информират Регионалните управления по образование, за да бъде задействан Механизмът за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици.

Ако непълнолетните полагат труд без разрешение на Инспекцията по труда, се сигнализира и Прокуратурата, тъй като това е квалифицирано като престъпление и се преследва по Наказателния кодекс. Подобни проверки вече бяха извършвани в края на учебната година, когато бяха установени случаи на непълнолетни на полето.

Инспекцията по труда напомня на земеделските стопани, че трябва да сключват трудови договори с наетите от тях лица. Това може да става на всяко основание, регламентирано в Кодекса на труда. Договорите за краткотрайна сезонна селскостопанска работа по чл. 114 а от Кодекса на труда, т. нар. еднодневни трудови договори, са един от начините за наемане на работната ръка, които имат своите предимства и за работещите, и за земеделските стопани. Наетите не губят право на социално подпомагане и осигуряване и в същото време се осигуряват във фонд „Пенсии“ и във фонд „Трудова злополука и професионална болест“. Земеделските стопани са освободени от задължението да регистрират тези договори в НАП, както и да оформят трудови книжки и да издават заповеди за прекратяване.

Благодарение на усилията на Инспекцията по труда администрирането на еднодневните договори е максимално облекчено. Надграден беше софтуерът за предоставяне на образците на еднодневни договори с цел същите да бъдат предоставяни онлайн по всяко време, дори в извънработното за администрацията. Онлайн се предоставят и образците на еднодневни договори за четиричасов работен ден. Създадена е и възможност за директно генериране на данни на работници, които вече са били наети от даден земеделски стопанин и информацията за тях е въведена в системата. Разработен е и калкулатор, който генерира в разписката – неразделна част от договора, дължимата сума за данъци и осигуровки за сметка на наетото лице и нетното възнаграждение, което трябва да получи. Надграждането на системата стана възможно благодарение на проект „Оптимизация и иновации в ИА ГИТ“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ. По него са назначени и помощник-инспектори, които могат да представят на земеделските стопани начинът на работа с нея и функционалностите й.

c