Четвъртък, 23 март 2023

23.03.2023

Последвайте ни

Всяко пето разрешение за строеж в Община Тервел е за фотоволтаична система

Главният архитект на Община Тервел е издал през миналата година 50 разрешения за строеж. От тях 18  са за обекти на общинската инфраструктура, като 10 от тях са за пътища и улици, 2 - за водопроводи, 3 - за покриви на сгради, едно разрешение за общинска пералня, едно за общинска аптека и едно за фотоволтаично оборудване на покрива на сградата на общинската администрация в  Тервел, съобщи заместник-кметът Дияна Илиева.

Десет разрешения за строеж са издадени за фотоволтаично оборудване на граждани и фирми. Четири разрешения за строеж са за жилища, три за търговски обекти. Две разрешения за строеж са за животновъдни ферми, а други четири – за складове. Има разрешение за цех за метални изделия, за автомобилна везна, за автомивка, за тръбен кладенец, за трафопост, за огради и за допълващо застрояване.

Издадени са 19 удостоверения за въвеждане в експлоатация от главния архитект. Седем от тях са за различни общински обекти.

От ДНСК София е издадено и разрешение за ползване на друг общински обект – ритуална зала в с. Зърнево.

Въведени в експлоатация през миналата година са два търговски обекта, четири жилищни сгради, два склада, две селскостопански постройки, две автомивки, два овчарника и едно разширение на мандрата в с. Жегларци.

Техническата служба в общината е издала 1289 скици, от които 678 от кадастрални карти и 611 от регулационни планове на села.

През 2022 г. са одобрени изменения на 11 подробни устройствени планове на имоти в населени места на общината – в гр. Тервел и селата Сърнец, Кладенци, Каблешково, Войниково, Попгруево, Градница и Честименско. Преобладаващата част на измененията са за стопански дейности. Има и такива за жилищно строителство.

c