Понеделник, 02 октомври 2023

02.10.2023

Последвайте ни

ВСС обяви процедура за избор на ръководител на Районния съд в Добрич

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри процедури за избор на административен ръководител в Районен съд – Добрич, съобщават от ВСС.

Длъжността е свободна, след като на 19 октомври досегашният председател на съда Анна Великова влезе в състава на Окръжен съд – Добрич, където правораздава в Гражданското отделение на съда. Повишаването й в длъжност доведе до предсрочно прекратяване на нейния втори управленски мандат. С решение на Съдийската колегия на ВСС за изпълняващ функциите „административен ръководител – председател“ на Районен съд – Добрич беше определена съдия Мариана Момчева, която дотогава бе зам.-председател на съда. Съдия Момчева оглавява Районния съд до избор на нов ръководител.

Нови съдии встъпиха в длъжност в състава на Окръжен съд-Добрич

В едномесечен срок от датата на обнародване на свободната длъжност в „Държавен вестник“, могат да се подават предложения в администрацията на ВСС.

Решението ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“ и публикувано на интернет сайта на ВСС.

c