Събота, 01 април 2023

01.04.2023

Последвайте ни

Временно се спира подаването на газ за град Добрич от 23 до 25 ноември

Няма да се подава природен газ към потребителите в Добрич за периода от 11:00 часа на 23.11.2022 г. до 11:00 часа на 25.11.2022 г.

Във връзка с извършване на периодичен технически преглед с изпитване на якост и плътност на преносно газопроводно отклонение за гр. Добрич, преносният оператор „Булгартрансгаз“ ЕАД ще бъде преустановено подаването в изходна точка от газопреносната мрежа C003 – АГРС Добрич, и съответно ще бъде спряно газоподаването към потребителите на природен газ в гр. Добрич, съобщават от доставчика "Аресгаз".

От компанията призовават потребителите да организират безопасното преминаване към резервно гориво или спиране на съоръженията си за периода на спиране на газоподаването. След приключване на дейностите екипите на дружеството поетапно ще възстановят газоподаването към всички клиенти.

c