Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Връчват награди на 44 ученици-отличници от община Добричка

Грамоти и предметни награди ще получат на 30 юни 44 ученици от 11 училища в община Добричка. Те ще им бъдат връчени от кмета Соня Георгиева на тържествено събитие, което ще започне в 14.00 часа в заседателната зала в сградата на Община Добричка.

Инициативата е в изпълнение на дейността „Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности, насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности“ по Плана за работа на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за 2022  г.

Отличен успех, добро поведение, активно участие в онлайн обучението са критериите при определянето на отличените ученици.

c