Вторник, 28 март 2023

28.03.2023

Последвайте ни

Военно окръжие Добрич съобщава за допълнителен прием на ВВУ "Г. Бенковски"

Военно окръжие - Добрич съобщава, че Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски" - Долна Митрополия обявява допълнителен прием на граждански лица за обучение, като курсанти в редовна форма, за придобиване на образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в професионално направление „Военно дело“ по специализации от специалността „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво“ за учебната 2022/2023 г., по следните специализации:

 „РАДИОЕЛЕКТРОННО ОБОРУДВАНЕ НА ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ“ - 4 места;

„АВИАЦИОННО ВЪОРЪЖЕНИЕ“ - 4 места;

„КОМУНИКАЦИОННИ, ИНФОРМАЦИОННИ И НАВИГАЦИОННИ СИСТЕМИ“ - 4 места;

ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ И АВИАЦИОННИ ДВИГАТЕЛИ - 6 места.

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ВЪВ ВИСШИТЕ ВОЕННИ УЧИЛИЩА ПО ВОЕННИТЕ СПЕЦИАЛИЗАЦИИ :

1. Да имат средно образование.

2. Да са годни за военна служба.

3. Да са граждани на Република България и да нямат друго гражданство.

4. Да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер и срещу тях да няма образувано наказателно производство.

5. Да не са освобождавани от военна служба поради наложено дисциплинарно наказание „уволнение“.

6. Да са психологично пригодни за военна служба.

7. Към 31 декември в годината на кандидатстване да са пълнолетни и не по-възрастни от 31 години;

8. Да са с минимален ръст 150 см и минимално тегло 50 кг за мъжете и минимален ръст 150 см и минимално тегло 48 кг за жените, а тези за специализация „летец-пилот“да бъдат с максимален ръст 185 см. И максимално тегло 80 кг. 

Кандидатите за курсанти във ВВВУ „Георги Бенковски“ подават документи по един от следните варианти:

1.       Лично във ВВВУ „Георги Бенковски“, гр. Долна Митрополия, ул. „Св. Св. Кирил и Методий“ № 1;

2.       Чрез Военните окръжия в страната;

3.       Онлайн на специализираната платформа на сайта на Училището.

Линк за подробна информация:

https://www.af-acad.bg/cadets_admission

Допълнителна информация:

във Военно окръжие - Добрич, адрес: гр. Добрич, бул. „Добруджа“,

№ 4, ет.4, тел. 0882552019.

c