Петък, 02 юни 2023

02.06.2023

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес, 9 декември

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден.

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

  • - Район Добрич: Индустриална зона.
  • - Район Добрич-селска: с. Лясково, с. Владимирово, с. Бдинци, с. Вратарите.
    • Аварии в с. Ново Ботево и с. Ведрина. До отстраняването им, с нарушено водоподаване от 8 декември продължават да са в районите на с. Ново Ботево и ниски части от с. Ведрина.
  • - Район Балчик: гр. Балчик - в.з. "Сборно място"
  • - Район Тервел: гр. Тервел - ул. "Васил Левски"
  • - Район Ген. Тошево: с. Добрин, с. Благовец, с. Красен. с. Балканци.
  • - Район Крушари: с. Александрия
c