Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 7.11

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден.

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

  • - Район Добрич: ул. "Армейска"; зона Лозята
  • - Район Добрич-селска: с. Смолница, с. Богдан, с. Крагулево; с. Драганово; с. Росеново
  • - Район Балчик: гр. Балчик - ул. Емона; с. Стражица; с. Рогачево
  • - Район Каварна: гр. Каварна - ул. "Стефан Караджа", морска зона
  • - Район Тервел: гр. Тервел - ул. "Цар Калоян"; с. Кочмар
  • - Район Ген. Тошево: с. Чернооково
  • - Район Шабла: с. Горун, с. Тюленово

c