Четвъртък, 21 септември 2023

21.09.2023

Последвайте ни

Водните аварии в област Добрич днес | 6.09

Информация за местата с нарушено водоподаване на територията на област Добрич в днешния ден.

По данни на “Водоснабдяване и канализация Добрич” АД, аварии се отстраняват в районите на следните общини:

  • - Район Добрич: кв. "Добротица" бл. 39
  • - Район Добрич-селска: с. Богдан е с нарушено водоподаване
  • - Район Ген. Тошево: гр. Ген. Тошево и кв. "Пастир" - с намалено водоподаване
c